Frenkel Mazenier Partner

Frenkel Mazenier

Persoonlijk quote / visie

Ik denk altijd in oplossingen, sta open voor de mening van een ander en hecht veel waarde aan een goede constructieve relatie met mijn medewerkers en cliënten. Eerlijkheid, nuchterheid, pragmatisme en realisme zijn daarbij kernwaarden voor mij. Ik zoek daarbij vooral de uitdaging op het snijvlak van maatschappelijk en bedrijfseconomische vraagstukken. Ik doe dit met veel enthousiasme samen met mijn teams.

Specialistische ervaring

 • Als marktleider Woningcorporaties gespecialiseerd in de dienstverlening aan woningcorporaties, waaronder controle en advisering op velerlei gebied
 • Brede dienstverlening aan (publieke) afvalinzamelaars en -verwerkers
 • Beoordeling van cultuur & gedrag (‘soft controls’) binnen organisaties
 • Risicomanagement en interne beheersing
 • Governancevraagstukken
 • Waardering vastgoed
 • Financiering

Specifieke klantervaring

 • Woningcorporaties
 • Afvalinzamelaars en -verwerkers
 • Grote familiebedrijven actief in branches (verbonden aan) bouw & vastgoed
 • Internationaal opererende familiebedrijven

Opleiding en werkervaring

 • 1989 – 1999 | Nyenrode | Informatiemanagement
 • 1988 – 2008 | EY | Senior Staff tot Senior Manager AABS
 • 2009 – heden | Mazars | Partner

Nevenfuncties

 • Lid van de werkgroep Soft Controls van de NBA