Inge van Sloun Director Financial Reporting

Persoonlijk quote / visie

“If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.”

Opleiding en werkervaring

Inge is sinds 2004 werkzaam in de accountancy. In de eerste jaren heeft zij als auditor gewerkt voor met name middelgrote en grote ondernemingen. Daarna heeft zij zich gespecialiseerd in financiële verslaggeving (IFRS en Dutch GAAP). Naast haar werkzaamheden voor Mazars is Inge lid van de vaktechnische staf van de Raad voor de Jaarverslaggeving waardoor zij intensief betrokken is bij de totstandkoming van nieuwe regelgeving op het gebied van financiële verslaggeving.  

Inge studeerde bedrijfswetenschappen aan de Radboud Universiteit en accountancy aan Tilburg University.

Specialistische ervaring

Inge is expert op het gebied van financiële verslaggeving (IFRS en Dutch GAAP). Deze expertise zet zij onder andere in om cliënten en audit teams te ondersteunen bij complexe verslaggevingsvraagstukken. Voorbeelden daarvan zijn vraagstukken over de verwerking van fusies en overnames, herstructureringen en financiële instrumenten. Ook ondersteunt zij bij conversies van Dutch GAAP naar IFRS en bij de implementatie van nieuwe regelgeving.  

Specifieke klantervaring

In de afgelopen jaren is Inge als expert op het gebied van financiële verslaggeving betrokken geweest bij diverse cliënten, van kleine ondernemingen tot grote multinationals. Ook heeft zij diverse trainingen aan cliënten gegeven.   

Nevenfuncties

Inge is vanaf 2017 lid van de vaktechnische staf van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Ook is zij lid van de RJ-werkgroep Onderwijs. Inge is daarnaast als gastdocent en examinator verbonden aan de accountancy opleiding van Tilburg University.