Marco Zimmerman Director | Belastingadviseur

98815 pano.jpg

Sinds 2009 ben ik met veel plezier werkzaam bij Mazars als belastingadviseur. Daarbij ben ik gespecialiseerd op het gebied van loonheffingen. Ik adviseer zowel Nederlandse bedrijven als buitenlandse ondernemingen die actief zijn in Nederland. In mijn rol als belastingadviseur sta ik onder andere uitzendbureaus, payrollondernemingen en andere bedrijven die personeel ter beschikking stellen bij. Ook adviseer ik werkgevers in de not for profit sector.

Ik adviseer mijn klanten over de juiste toepassing van de regels van loonbelasting en sociale verzekeringen. Deze zijn vaak vermengd met arbeidsrechtelijke vraagstukken (toepassing cao- en pensioenregeling, inlenersbeloning e.d.). Daarbij geef ik niet alleen advies, maar onderzoek ook de mogelijkheden om de situatie van de klant te optimaliseren of juist om risico’s te beperken. Actuele voorbeelden hiervan zijn de indeling in de juiste sector (sectorpremies) en het benutten van loonkostensubsidies e.d. Daarnaast richt ik mij op advisering met betrekking tot internationale detachering (A1-verklaringen), de inhoudingsplicht (belastingplicht) van buitenlandse werkgevers (en hun payroll in Nederland) en de mogelijkheden van de belastingvrije vergoeding van extraterritoriale kosten (uitruil et-kosten, et-regeling, 30%-regeling).

Andere vraagstukken waarin ik gespecialiseerd ben, zijn:

  • begeleiden en voorbereiden belastingcontroles
  • certificaat NEN 4400-1 en 4400-2 
  • salary split situaties
  • begeleiden deblokkade-onderzoeken belastingdienst (G-rekening)
  • begeleiden afwikkeling SNCU-controles 
  • voorkomen extra eindheffing bij ontslagvergoedingen (RVU-heffing) 
  • werkkostenregeling (WKR): is er een goede WKR-administratie ? wordt voldaan aan de voorwaarden zoals de gebruikelijkheidstoets e.d.?
  • WKA/WAS: Hoe kunnen ondernemers de risico’s van ketenaansprakelijkheid en inlenersaansprakelijkheid voorkomen?

Ik deel graag mijn kennis en ervaring met vakgenoten en ondernemers. Daarom treed ik regelmatig op als spreker op interne en externe bijeenkomsten of cursussen. Bent u op zoek naar een spreker over loonheffingen of sociale verzekeringen? Neem dan contact met ons op per e-mail (university@mazars.nl) of per telefoon: +31 (0)88 277 12 34.

Wilt u meer weten over mij of wat ik voor u kan betekenen? Neem dan contact met mij op per e-mail (marco.zimmerman@mazars.nl) of per telefoon: +31 (0)88 277 20 65.

Meer informatie?

Pagina's gerelateerd aan Marco Zimmerman

Uw focus

Over ons