Mark Lucas Luijckx Partner | Lid Raad van Bestuur

53190 pano.jpg

Het fiscale landschap, en daarmee de rol van de belastingadviseur is voortdurend in beweging. Dit vraagt om een sterke markt- en klantgedreven aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met actuele wet- en regelgeving. Ook wij ervaren vanuit de overheid een fors toegenomen regeldruk en strengere eisen bij de uitvoering van onze werkzaamheden. Om hier goed op in te kunnen spelen en de relevante strategische keuzes te kunnen maken kijken we naar vraagstukken vanuit onze kwaliteitsvisie in combinatie met relevante kennis, professionaliteit, integriteit. Innovatie speelt hierbij in brede zin een belangrijke rol.

Opleiding en werkervaring

  • Universiteit Leiden – LL.M in Nederlands recht en Fiscaal recht
  • Nyenrode Business University – Management van Professionele Dienstverlening
  • Executive Master of Business Administration (MBA)

In 1997 ben ik bij Mazars gestart en sinds 2006 ben ik als partner actief. Ik heb mij volledig gespecialiseerd in de advisering van vermogende particulieren. In 2012 trad ik toe tot het managementteam voor de wereldwijde Tax serviceline, waarbij ik me heb ingezet voor de verdere professionalisering en ontwikkeling van tax in de internationale privately owned business markt. Van 2014 tot 2016 was ik Deputy Head of Tax binnen Mazars Groep waarbij ik verantwoordelijk was voor de ontwikkeling en integratie van nieuwe tax praktijken in de verschillende landen.

Raad van Bestuur Mazars in Nederland

In september 2016 ben ik toegetreden tot de Raad van Bestuur. In die rol ben ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de tax praktijk in Nederland en heb ik de portefeuilles HR, Legal en Innovatie onder mijn hoede gehad. In 2021 ben ik gestart aan een nieuwe bestuurstermijn van vier jaar. Naast mijn adviserende werkzaamheden voor vermogende particulieren ben verantwoordelijk voor de serviceline Tax en zal ik de koers uitzetten in het veranderende fiscale landschap. Naast deze verantwoordelijkheid voor de tax praktijk zal ik mij bezig houden met IT, Legal en Business en Innovatie.

Specialistische ervaring

Binnen mijn dagelijkse praktijk focus ik mij op de advisering van vermogende particulieren in de breedste zin van het woord, in het bijzonder op de (inter)nationale estate en tax planning.

Specifieke klantervaring

Vermogende particulieren opereren vaak zowel nationaal als internationaal en hebben daarbij advies nodig over pre-immigratie of emigratie planning, tax compliance, bedrijfsopvolging en over het behoud en de bescherming van familievermogen. Onze werkwijze hierbij is top down. We beginnen bij de natuurlijke persoon en werken zo door naar beneden naar de actieve vennootschap.

Nevenfuncties

Vanuit mijn persoonlijke motivatie om een maatschappelijke bijdrage te leveren ben ik actief als bestuurslid van diverse charitatieve instellingen. In die rollen zet ik mij belangeloos in om de doelstellingen van deze instellingen te verwezenlijken, ze te adviseren en te controleren.

Verder ben ik als redacteur of vaste medewerker verbonden aan een aantal fiscale tijdschriften en ben ik docent bij de Nederlandse Orde voor Belastingadviseurs.

Meer informatie?

Pagina's gerelateerd aan Mark Lucas Luijckx

Uw focus