Maurice Quaedvlieg Partner | Sectorleider Goede doelen

Maurice Quaedvlieg

Persoonlijk quote / visie

Als openbaar accountant ben ik onder andere werkzaam voor internationale ngo’s, fondsenwervende instellingen, organisaties in de cultuursector, overheden en onderzoeksinstituten. Verbindend element van deze organisaties is financiering met publieke middelen en de noodzaak op transparante wijze verantwoording af te leggen over de besteding daarvan. Veel van deze organisaties bevinden zich in een transformatieproces, teneinde de continuïteit te waarborgen door het identificeren en implementeren van nieuwe verdienmodellen. Focus op kerndoelstellingen, identificatie van bijbehorende nieuwe donoren, heroriëntatie op noodzakelijke personele competenties, vernieuwing externe communicatie, nieuwe wijze van het uitrollen van diensten en samenwerking met strategische partners zijn hierbij thema’s die telkens hoog op de agenda staan voor overleg met raden van toezicht en bestuurders. Dit geldt eveneens voor reputatie en integriteit en gerelateerde aangelegenheden als fraude, corruptie en cybersecurity.

Opleiding en werkervaring

  • Master of Business Administration (specialisatie Public Governance, Nyenrode Business Universiteit)
  • Registeraccountant (Nyenrode Universiteit)
  • Information management (Nyenrode Universiteit)
  • Accountancy (specialisatie RA en AA, Hogeschool Limburg)
  • Permanente educatie

Sinds 1996 ben ik werkzaam in de accountancy. Naast onderstaande specialistische ervaring heb ik diverse rollen vervuld op het gebied van audit quality. Daarbij heb ik uitgebreid ervaring opgedaan in het buitenland, zowel in Europa als in Afrika, Azië, Oceanië, de Balkan, het Caribisch gebied en het Midden-Oosten.

Specialistische ervaring en klantervaring

Audit en assurance dienstverlening aan not-for-profit organisaties, in het bijzonder internationale ngo’s, fondsenwervende instellingen, organisaties in de cultuursector, overheden en onderzoeksinstituten.

Subsidie audit en assurance dienstverlening aan profit en not-for-profit organisaties.  Naast het uitvoeren van subsidiecontroles en overeengekomen specifieke werkzaamheden (COS 4400), behoort hiertoe ook het tussentijds toetsen van de projectadministratie aan subsidiebepalingen zodat in een vroeg stadium duidelijkheid ontstaat over het voldoen aan de vereisten uit de regelgeving en bijsturing tijdig kan plaatsvinden indien dit nodig blijkt.

Nevenfuncties

Naast mijn werkzaamheden als accountant ben ik als bestuurder betrokken bij het Nederlandse Rode Kruis (District Haaglanden en het Dorgelo-Energie Rampenfonds) en Young Africa International. Ook ben ik lid van de raad van toezicht van Theater Ins Blau. In deze functies geef ik invulling aan mijn passie om met mijn vaardigheden en ervaring een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van mensen, organisaties en de maatschappij, zowel in mijn functie als accountant, als in de rol van bestuurder. Dit sluit naadloos aan op de visie van Mazars om op verantwoordelijke wijze de maatschappij aan de volgende generatie over te dragen.

Door de Stichting Mini-Ondernemingen werd ik uitgeroepen tot Accountant van het Jaar 2000 / 2001.

Wilt u meer weten over mij of wat ik voor u kan betekenen? Neem dan contact met mij op per e-mail (maurice.quaedvlieg@mazars.nl ) of per telefoon: +31 (0)88 277 1795 of + 31 (0)6 1100 3332. Bezoek ook gerust mijn LinkedIn profiel of Twitter