Netty van Kreveld Director Tax

Netty van Kreveld

Persoonlijke quote / visie

Ik ben erg betrokken bij mijn cliënten en vind de communicatie over en weer dan ook erg belangrijk. Ik fungeer graag als sparringpartner op vele fronten (zowel fiscaal, juridisch, organisatorisch en beleidsmatig). Bij elk probleem vind ik het een uitdaging een effectieve en efficiënte oplossing te vinden die past binnen de organisatie van mijn cliënten.

Opleiding en werkervaring

  • Universiteit van Leiden | Fiscaal Recht.
  • 2009 - heden | Mazars | belastingadviseur werkzaam op de algemene fiscale praktijk. 

Specialistische ervaring

  • Vennootschapsbelasting.
  • Ik heb diverse seminars georganiseerd naar aanleiding van het wetsvoorstel Modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidslichamen.

Specifieke klantervaring

  • Mijn cliëntenportefeuille bestaat hoofdzakelijk uit stichtingen en verenigingen, overheidslichamen en MKB / familiebedrijven.

Nevenfuncties

  • Naast mijn werkzaamheden bij Mazars ben ik verbonden aan de Universiteit Leiden. Hier ben ik universitair docent Fiscaal Recht en verzorg ik onderwijs in de bachelor opleiding Fiscaal Recht (voor circa 1200 studenten) en begeleid ik masterscripties.
  • Na het afronden van mijn scriptie en het rapport Wetgevingsadvisering door de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs ben ik onderzoek gaan doen naar fiscale wetgevingsconsultatie. Dit is uitgemond in een promotieonderzoek naar consultatie bij fiscale wetgeving. In februari 2016 heb ik mijn proefschrift in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden verdedigd (promotores: prof. dr. A.O. Lubbers en prof. mr. dr. J.L.M. Gribnau). In mijn promotiefilmpje leg ik uit wat ik heb onderzocht.