Peter Hopstaken Partner | Lid Raad van Bestuur

Peter Hopstaken

Persoonlijke quote / visie

Het accountantsvak, en zeker het openbare beroep, is een relevante en mooie uitdagende functie. Onze kwaliteitsvisie ‘Mazars versterkt vertrouwen door toonaangevende kwaliteit’ geeft uiting aan een daarbij passende ambitieuze en aansprekende ondernemingscultuur. Het samen met collega’s en klanten werken aan de ontwikkeling van organisaties en mensen, bijdragen aan het publieke belang en waar mogelijk vernieuwen en innoveren heeft mij altijd energie gegeven. Doorzettingsvermogen, transparantie en integer gedrag zijn daarbij voor mij waardevolle elementen.

Raad van Bestuur Mazars in Nederland

  • Sinds najaar 2014, na ervaring opgedaan te hebben in diverse interne lokale en/of regionale management functies, benoemd als lid van de Raad van Bestuur. Portefeuillehouder voor de Audit & assurance serviceline en Quality & Risk. In januari 2021 opnieuw benoemd voor een bestuurstermijn van vier jaar.

Opleiding en werkervaring

  • Executive Master of Business Administration (Next MBA)
  • Post doctorale opleiding Registeraccountant, Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Doctorale opleiding bedrijfseconomie, Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Gymnasium B opleiding, Norbertus College Roosendaal
  • Na afronden van de opleiding bedrijfseconomie in 1987 begonnen als assistent accountant bij Mazars, werkzaam in de Audit & assurance praktijk. De expertise in het werk voor klanten ligt in controleopdrachten bij middelgrote tot grotere bedrijven met internationale vertakkingen, alsmede not for profit organisaties (met name onderwijs). Betrokken in diverse internationale rollen en projecten van Mazars, naast audit gerelateerd ook vaak IT gerelateerd. In 2001 als partner bij Mazars benoemd in de Audit & assurance serviceline.

Nevenfuncties 

  • Maatschappelijke betrokkenheid heeft altijd hoog in het vaandel van Mazars gestaan. In de ontwikkeling van jezelf als professional en als mens is in dat kader interesse in andere omgevingen en vervulling van nevenfuncties van toegevoegde waarde. In dat kader heb ik mij ingezet in verschillende serviceclubs (Ronde Tafel en Lions) en met name ook bestuurlijke en toezichthoudende functies vervuld bij o.a. Slachtofferhulp, diverse woningcorporaties en kinderopvangorganisaties. Vanuit mijn huidige bestuursfuncties is ook sprake van intensieve betrokkenheid bij de NBA (Stuurgroep Publiek Belang en OPAK) en bij de wetenschappelijke ontwikkeling van het accountantsberoep voor de Foundation for Auditing Research.