Pieter Tra Partner | Belastingadviseur

84095  pano.jpg

Wat mij zo aan dit vak intrigeert is het ontzorgen van klanten. Ik treed graag op als vertrouwenspersoon en zorg ervoor dat de ondernemer zich kan richten op hetgeen hij goed in is, namelijk ondernemen. Het is mijn taak om de fiscale zorgen van de klant uit handen te nemen en op zoek te gaan naar de meest optimale oplossing.

In dit vakgebied draait het niet alleen om het beantwoorden van vragen van de ondernemer. De ervaring leert dat je juist ideeën moet delen. Ik bekijk een vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken en kijk naar de beste oplossing. Op deze manier probeer ik nieuwe kansen voor ondernemers te creëren. Dat vinden zij waardevol.

Specialistische ervaring 

Sinds 2008 ben ik werkzaam bij Mazars als belastingadviseur. In mijn huidige functie als partner richt ik mij op ondernemers die actief zijn in de sector Transport & Logistiek. Ik adviseer over uiteenlopende vraagstukken op het gebied van:

  • Bedrijfsopvolging
  • Herstructureringen
  • Pensioenen voor  Directeur-grootaandeelhouders (DGA)
  • Strategie

Nevenfuncties 

Naast mijn werkzaamheden bij Mazars ben ik actief als bestuurslid Stichting administratiekantoor NEC Nijmegen. 

Meer informatie?

Pagina's gerelateerd aan Pieter Tra

Over ons