Raimo Kool Btw-adviseur

46590 pano.jpg

Persoonlijke quote / visie

Problemen oplossen is wat ik graag doe. Persoonlijk contact met de klant en je inleven in de situatie. Dan weet je écht waar het om gaat. Door het achterliggende probleem in kaart te brengen, kun je klanten helpen en op zoek gaan naar de beste oplossing. Praktisch, betrokken en hulpvaardig, zo kun je mij het beste omschrijven. Deze eigenschappen zet ik in om oplossingen te bieden aan klanten waar zij ook echt iets mee kunnen. Dit begint met goed luisteren en doorvragen. Focus je niet direct op de vaktechnische vraag, maar breng het probleem van de ondernemer eerst in kaart. Aan de hand daarvan kun je met praktische oplossingen en tips komen.

Specialistische ervaring

 • Btw-advisering op het gebied van Transport & logistiek, vastgoed en (internationale)handel. 
 • Due diligence op het gebied van btw.
 • Verrichten btw-scans.
 • Adviseren van bedrijven en instellingen over alle voorkomende btw-vraagstukken. Iedere ondernemer krijgt met uiteenlopende btw-issues te maken, zowel (middel)grote als kleine ondernemers.
 • Gespecialiseerd in ondernemers die actief zijn in de transport en logistiek sector.
 • Helpen van internationale actieve ondernemers.
 • Mijn werkzaamheden bestaan onder andere uit het adviseren over btw-issues, het verrichten van btw-risico-analyses het inrichten en toetsen van tax control frameworks voor het onderdeel btw, en het geven van btw-trainingen / -seminars.

Algemene klantervaring

 • Ruime ervaring met btw-advisering van bedrijven en instellingen, zowel (middel)groot als kleiner.

Opleiding en werkervaring

 • Erasmus Universiteit Rotterdam | Fiscale economie.
 • Senior manager btw sinds 2011.

Nevenfuncties

 • Lid van de financiële commissie van de Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB).