Robert Jan de Rek Partner | Lid Raad van Bestuur

68400 pano.jpg

De rol van de AA accountant is de afgelopen jaren aan grote veranderingen onderhevig geweest. Enerzijds de toegenomen regeldruk, maar anderzijds ook het besef dat uiteraard de klant centraal staat, maar dat het maatschappelijk belang meer dan ooit een rol speelt in de relatie tussen accountant en zijn klant. Toegenomen automatisering maakt dat de accountant in plaats van terugkijkt steeds meer samen met de klant strategisch vooruitkijkt en als sparringpartner en adviseur fungeert.

Opleiding en werkervaring

  • AA-opleiding
  • Sinds 1999 werkzaam bij Mazars in de algemene accountantspraktijk. Daarvoor werkzaam bij twee accountantskantoren in de controle- en adviespraktijk in diverse functies.

Raad van Bestuur Mazars in Nederland

Als lid van de Raad van Bestuur is mijn primaire doel het verder toekomst bestendig maken van de AOS praktijk in de breedste zin van het woord, passend bij de (strategie van de) organisatie Mazars. Dat alles uiteraard met toonaangevende kwaliteit vanuit een meer diverse groep medewerkers.

Specialistische ervaring

Al jaren fungeer ik als trusted business advisor bij een divers portfolio aan klanten, waarbij ik mijn kennis en ervaring aanwend om hen bij te staan in de uitdagingen die het moderne ondernemen met zich meebrengt.

Specifieke klantervaring

Als lid van de stuurgroep Mazars Next ben ik nauw betrokken bij het verder automatiseren en integreren van de administratieve processen bij onze klanten. Daarnaast focus ik mij op het familiebedrijf en vermogende particulieren. 

Nevenfuncties

Vooruitlopend op mijn benoeming tot lid van de Raad van Bestuur heb ik afscheid genomen van mijn nevenfuncties. In het (recente) verleden ben ik actief geweest als bestuurslid bij de BC Excelsior, Stichting Sterven op Eigen Manier, Stichting Goudse Kaas en de Rotary.