Ruud Joore Director

Ruud Joore

Persoonlijk quote / visie

Kwaliteit en vertrouwen, daar draait het om. Solide advisering die begrijpelijk is. In combinatie met persoonlijke betrokkenheid en goede bereikbaarheid groeit het vertrouwen vanzelf.

Specialistische ervaring

 • Jarenlange inzet en ervaring op veel terreinen van het nationale belastingrecht leveren een brede blik als specialisme op.

Specifieke klantervaring

 • Uitgebreide ervaring in het adviseren van ondernemingen in diverse bedrijfstakken, hun bestuurder-aandeelhouders, beoefenaars van vrije beroepen en vermogende particulieren. De ervaring betreft zowel de heffing, met inbegrip van bezwaarprocedures en gerechtelijke procedures tot en met de Hoge Raad der Nederlanden, als de invordering.

Opleiding en werkervaring

 • 1979 - 1984 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Fiscale economie.
 • 1984 - 1987 | Opleidingsinstituut Financiën | Inspecteursopleiding. 
 • 1984 - 1990 | Adjunct-inspecteur respectievelijk inspecteur van ’s Rijks belastingen.
 • 1987 - 1991 | Rijksuniversiteit Leiden | Fiscaal Recht.
 • 1990 - 1992 | Loyens & Loeff (destijds Loyens & Volkmaars) | Belastingadviseur.
 • 1992 - 2014 | Benning & Partners Belastingadviseurs | Belastingadviseur. 
 • 2014 - heden | Mazars | Belastingadviseur.

Nevenfuncties

 • Diverse bestuursfuncties bij stichtingen administratiekantoor, algemeen nut beogende instellingen, een sportvereniging en een sociëteit.
 • Daarnaast verleen ik als vrijwilliger (rechts)bijstand aan personen voor wie de ontwikkelingen in hun omgeving al dan niet tijdelijk sneller gaan dan zij kunnen bijbenen.

Meer informatie?