Sander van Dijk Belastingadviseur

18366 pano.jpg

Werkervaring

Sinds 2011 ben ik werkzaam bij Mazars als belastingadviseur.

Specifieke klantervaring

Ik ben gespecialiseerd op het gebied van loonbelasting en sociale verzekeringen (loonheffingen). Ik adviseer op dit terrein zowel Nederlandse MKB-bedrijven als buitenlandse ondernemingen die actief zijn in Nederland. Daarnaast beschik ik over veel ervaring met betrekking tot (buitenlandse) uitzendbureaus, payrollondernemingen en andere bedrijven die personeel ter beschikking stellen.

Specialistische ervaring

Binnen mijn functie adviseer ik diverse ondernemingen over onder meer de volgende onderwerpen:

 • Loonbelasting en sociale verzekeringen.
 • Arbeidsrechtelijke vraagstukken (toepassing cao's en pensioenregelingen).
 • Optimalisatie of voorkomen van risico's in algemene zin.
 • Sectorindeling
 • Lageinkomensvoordelen (LIV)
 • Inhoudingsplicht (buitenlandse) werkgevers
 • Verdragen ter voorkoming van dubbele belasting.
 • Dual payroll
 • A1-verklaringen
 • Belastingvrije vergoeding van extraterritoriale kosten (uitruil ET-kosten en de 30%-regeling).
 • ZZP'ers (Wet DBA)
 • NEN 4400-1 en 4400-2
 • Salary splits
 • Werkkostenregeling (WKR)Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) en de G-rekening.