Onze gedragscode

Onze wereldwijde gedragscode is het morele kompas voor onze dagelijkse werkzaamheden. De gedragscode geeft duidelijk aan wie we zijn, wat we van onze mensen verwachten en hoe we verwachten dat zij met klanten, stakeholders en hun maatschappelijke rol omgaan.

Het is een praktische gids die richting geeft bij dilemma's die onze professionals in hun werk tegen kunnen komen en die de grens bewaakt tussen wat wordt aanbevolen of aanvaardbaar is en wat onze reputatie en het vertrouwen in ons in gevaar zou kunnen brengen.

Integer handelen
Het succes van Mazars is gebaseerd op de vertrouwensband met onze klanten en stakeholders. Om dit vertrouwen te behouden en te versterken, moeten we altijd eerlijk en oprecht zijn.

Verantwoording afleggen
We nemen verantwoordelijkheid voor ons persoonlijk en professioneel gedrag. Wij vinden het belangrijk om te weten welke invloed we hebben op de maatschappij en proberen hier een positieve bijdrage aan te leveren.

Mensen respecteren
Onze kracht zit in de mensen waar we mee werken. Wij behandelen iedereen met respect, zodat zij zich gewaardeerd voelen vanwege hun diversiteit, unieke inzichten en bijdrage.

Technische topkwaliteit leveren
Wij streven er altijd naar om technische topkwaliteit te leveren. Wij innoveren en leiden onze mensen op om aan de, steeds veranderende, behoeften van onze klanten en stakeholders te kunnen blijven voldoen.

Onafhankelijk denken
Wij zijn betrouwbare adviseurs. Ons advies is objectief en onpartijdig. Wij hechten grote waarde aan onze onafhankelijkheid en we werken altijd volgens de strengste beroepsnormen.

De toekomst vormgeven
Mazars is een duurzame onderneming. Wij bouwen langdurige relaties op, stimuleren ondernemerschap en plannen met oog op de toekomst.

Document

Code of Conduct