Inzicht in uw donatiepotentieel: data-analyse binnen de goededoelensector

Door de misgelopen inkomsten komen de werkzaamheden van veel goededoelenorganisaties nog meer onder druk te staan. Daarom is het van essentieel belang om inzicht te hebben in uw donatiepotentieel. Waar liggen voor uw organisatie de kansen tot meer en hogere donaties? Data-analyse is onmisbaar om dit inzichtelijk te maken.

Goede doelen zien hun inkomsten al jaren teruglopen. De coronacrisis zal deze trend alleen maar versterken. Donateurs zullen nog bewuster en kritischer nadenken over hun donaties.

Betrokkenheid

Steeds minder mensen geven maandelijks geld aan een goed doel. De verharde en individualistischere samenleving speelt daar zeker een grote rol in. Ook zitten veel donateurs niet meer te wachten op geplande, langjarige en structurele bijdragen. Met name de jongere generatie geeft sneller een eenmalige bijdrage die gericht is aan een specifiek project. Op deze manier kunnen zij ook zien wat er daadwerkelijk met hun donatie gebeurt.

Transparantie

Dat is één van de redenen waarom goede doelen de afgelopen jaren steeds transparanter zijn geworden over behaalde resultaten van projecten die zij financieren. Nadat meerdere organisaties negatief in het nieuws kwamen, nam het donateursvertrouwen af en werd de roep om transparantie steeds luider. Aangetoond is dat er een link bestaat tussen transparantie en geefgedrag. Transparantie is een must voor het binden van uw donateurs.

Data-analyse

Maar voordat u donateurs aan uw organisatie kunt binden, zult u eerst moeten uitzoeken wie deze donateurs zijn en hoe u deze het best kunt bereiken. In welke leeftijdscategorie of regio ligt voor uw organisatie de hoogste potentie tot een donatie? Bij het analyseren van het donatiepotentieel wordt steeds vaker gebruikgemaakt van data-analyse. Het kennen van de mensen die de organisatie ondersteunen, maakt het eenvoudiger om een strategie te ontwikkelen die van een losse giftgever een structurele en waardevolle relatie maakt.

Om het donatiepotentieel van goededoelenorganisaties in kaart te brengen, worden diverse databronnen en externe bronnen verzameld. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan demografische en historische gegevens. Deze gegevens worden vervolgens ingelezen in een analytisch systeem (Mazars Analytics Platform) en daarna omgezet naar dashboards en rapportages. Zo krijgt uw organisatie een gedegen en volledig inzicht in het donatiepotentieel en kunt u de gegevens vervolgens ook gebruiken om meer inkomsten te genereren.

Het toepassen van data-analyse levert organisaties vaak ook nieuwe inzichten op, zoals het herkennen van trends in de donatiepatronen van donateurs uit bijvoorbeeld een bepaalde leeftijdscategorie of woonwijk. Zeker in een tijd waarin de inkomsten alleen maar teruglopen, is het toepassen van data science op fondsenwerving een toegevoegde waarde voor goede doelen. Het dwingt uw organisatie om niet alleen achteruit, maar vooral ook vooruit te kijken.

Naast het uitvoeren van data-analyses, ondersteunen en adviseren wij organisaties bij het inrichten van een IT-omgeving waarbij het mogelijk wordt een eigen analytisch platform op te zetten en zelfstandig data te analyseren. De overgang naar een datadriven-organisatie vraagt ook om het omscholen en / of opleiden van medewerkers. Daar helpen we u graag bij.

Privacy

Bij het uitvoeren van data-analyses, is het belangrijk om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen conform de AVG. Er zijn inmiddels goede oplossingen beschikbaar om analyses uit te voeren zonder dat de gegevens herleidbaar zijn naar individuen. Zo is het mogelijk om persoonsgegevens te aggregeren, anonimiseren of pseudonimiseren, waardoor de veiligheid van de betrokkenen gewaarborgd blijft.

Mazars kan u helpen

De specialisten van Mazars hebben diepgaande kennis van en ruime ervaring met de goededoelensector en het ontwikkelen en implementeren van data-analyseoplossingen. Wij beschikken over de juiste technologie om u te ondersteunen bij het in kaart brengen van uw donatiepotentieel en het optimaliseren van uw doneercampagne. Hoe effectief zijn uw doneercampagnes? Lees hier binnenkort meer over op onze website.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Mariëlle van Dijk per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 11 83. Zij helpt u graag verder.