Onderwijs

In Nederland hebben we verschillende soorten onderwijs, van basisonderwijs en speciaal onderwijs tot hoger onderwijs. De sector is in beweging en dat vraagt de nodige flexibiliteit van onderwijsinstellingen. Krimpregio’s, werkdruk, lerarentekort, passend onderwijs en digitalisering zijn thema’s waar u vandaag de dag als onderwijsinstelling mee te maken heeft. Maar ook het omgaan met de onderwijsachterstanden als gevolg van corona zal u de komende jaren in de greep houden.

Uw uitdagingen

Met onze sectorspecifieke kennis en brede ervaring kunnen wij u en uw onderwijsinstelling ondersteunen bij uitdagingen, zoals:

  • Uw belastingplicht: de omzetbelasting, vennootschapsbelasting en loonheffing die al dan niet van toepassing zijn, alsmede de vrijstellingen die onder bepaalde voorwaarden van kracht zijn op uw onderwijsinstelling.
  • De Richtlijn Jaarverslaggeving 660 (RJ660): deze richtlijn schrijft voor waaraan de onderwijsjaarverslaggeving dient te voldoen. Ondanks de eenduidige richtlijnen kunnen er specifieke situaties zijn die vragen oproepen, zoals de onderbouwing van een (personele) voorziening, verslaggeving bij een fusie en overdracht of indien er sprake is van investeringen in de huisvesting. Onze specialisten kunnen u inzicht geven in de voor- en nadelen van keuzes bij uw jaarverslaggeving.
  • Transparantie naar stakeholders: er worden hoge eisen gesteld door stakeholders  ten aanzien van de transparantie over uw werkzaamheden en prestaties, waardoor er in uw verantwoording onder andere een continuïteitsparagraaf moet worden opgenomen. Deze uitdagingen vragen om een beleidsmatige en bestuurlijk efficiënte organisatie.
  • Werkdruk: de werkdruk en administratieve lasten in het onderwijs nemen toe. Hierdoor neemt de behoefte aan een efficiënte werkwijze toe, zodat docenten meer tijd kunnen besteden aan hun kerntaak: kwalitatief onderwijs geven. Onze specialisten helpen u met het bereiken van een optimale mix tussen de inzet van mensen en middelen, waarbij ook aandacht is voor het digitaliseren van administratieve processen.   
  • Doelmatigheid: er is steeds meer vraag naar de verantwoording van publieke middelen. Voor een onderwijsinstelling is het niet altijd eenvoudig om de maatschappelijke impact van hun bestedingen te meten, vast te stellen of te verantwoorden. De specialisten van Mazars kunnen u helpen uw doelmatigheid te optimaliseren en de financiële vertaalslag te maken naar de besteding van de publieke middelen.

Onze aanpak

Ons multidisciplinaire team van sectorspecialisten helpen organisaties zonder winstoogmerk hun belastingvrije status te behouden. Hiervoor biedt Mazars een scala aan fiscale, audit- en adviesdiensten om de operationele continuïteit te waarborgen en een duurzaam bedrijfsmodel te ontwikkelen. U heeft één aanspreekpunt dat een team van ervaren professionals aanstuurt die zich verdiepen in uw specifieke behoeften. 

Onze diensten

  • Digitalisering
  • HR-services
  • Sustainability

Documenten

Brochure Maatschappelijke organisaties in beweging
Privacy benchmark voor onderwijsinstellingen.pdf
Mazars OSINT Benchmark 2020 - Onderwijs.pdf