Klokkenluiders- en klachtenregeling

Onze waarden vormen een platform voor wat wij geloven dat duurzaam succes voor de organisatie op lange termijn zal opbouwen. Wij willen werken op een manier die onze waarden uitdraagt en ervoor zorgt dat wij onze klanten de best mogelijke service bieden en ons team de best mogelijke omgeving.

Mazars zet zich in om verantwoordelijk, open en professioneel om te gaan met:

  • intern geuite zorgen van partners of teamleden over mogelijke wanpraktijken binnen Mazars kantoren,
  • door personen buiten Mazars (klanten en andere belanghebbenden) geuite zorgen over de door Mazars geleverde diensten.

Voor wie zijn de klachtenprocedures van Mazars van toepassing?

Meldingen van alle partners en medewerkers van Mazars, inclusief degenen met een vast of tijdelijk contract, worden in behandeling genomen via onderstaande procedure voor medewerkers.

Meldingen van personen buiten Mazars worden in behandeling genomen via onderstaande Externe Klachten Procedure.

Externe meldingen betreffende niet Mazars leden worden niet in behandeling genomen.

Klokkenluidersregeling

Mazars streeft een zo hoog mogelijke standaard na op het gebied van kwaliteit en integriteit. Toch kunnen er zich incidenten voordoen die verder gaan dan twijfel of onvrede over onze dienstverlening. Daar waar het gaat om (vermoedens van) misstanden die verband houden met de beroepsuitoefening binnen en/of de bedrijfsvoering van Mazars, kan gebruik worden gemaakt van onze Meldregeling.

Lees verder

Klachtenregeling

Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening moedigen wij u aan dit te bespreken met de betrokken (leidinggevende) medewerkers van Mazars. Mocht dat echter niet tot een oplossing leiden of mocht om enige reden de voorkeur worden gegeven aan een klacht, dan kan gebruik worden gemaakt van onze Klachtenregeling.

Lees verder