Water en afval

Een betrouwbare, deskundige partner voor een essentiële sector

De water- en afvalsector heeft gevolgen voor iedereen. Water is een kostbare hulpbron die aanzienlijke investeringen in infrastructuur, kwaliteitsborging en operational excellence vereist om succes te garanderen, terwijl afvalbeheer een kritieke maatschappelijke dienst is. Wij bieden deze sector bedrijfskritische diensten, waaronder audit, fiscaliteit, risicobeheer en duurzaamheidsoplossingen, om de water- en afvalgemeenschap te helpen aan de groeiende wereldwijde behoeften te voldoen.  

Onze aanpak  

De water- en afvalsector raakt het leven van iedereen. Water is onze meest kritieke hulpbron, en nu de wereldbevolking toeneemt, zal de vraag naar water stijgen terwijl de voorraden regionaal schaarser worden.  De watersector staat voor grote uitdagingen, waaronder het risico van klimaatverandering, bevolkingsgroei, bezorgdheid over verontreiniging en capaciteitsproblemen. Hetzelfde geldt voor afval - naarmate de economische consumptie toeneemt, neemt ook het afval toe. Afvalbeheer is vandaag de dag een fundamentele uitdaging voor onze planeet.  

Mazars wil een actieve rol spelen in de wereldwijde water- en afvalgemeenschap, duurzame oplossingen bevorderen en innoveren om de uitdagingen van de markt aan te gaan. Onze dienstverlening richt zich op de vijf belangrijkste uitdagingen die we voor de sector zien: investeringen, naleving, financieringsstrategie, operational excellence en duurzaamheid.  

Voor operationele kwesties maken we gebruik van onze geavanceerde vaardigheden op het gebied van data-analyse. Data-analyse biedt een ongekend inzicht in operaties zoals het voorspellen van de vraag en het beheer van de bacteriologische kwaliteit; als deze inzichten correct worden gebruikt, kunnen ze de efficiency van activa en de operationele marges verbeteren. Wij gebruiken ook inzichten uit interne en externe gegevens - zoals meteorologische gegevens - om de efficiency te verbeteren en ons voor te bereiden op de klimaatuitdaging.  

Voor financiële kwesties profiteren zowel exploitanten als investeerders van ons wereldwijde netwerk van deskundigen op het gebied van fiscaliteit, accountancy, juridische zaken en modellering met specialistische ervaring op het gebied van water en afval. Nu het financiële rendement voor investeerders in een klimaat van lage rente onder druk staat, zijn efficiënte structuren van vitaal belang.  

Onze diensten

Ondersteuning bij de financiering en ontwikkeling van uw projecten  

  • Deal advisering.   
  • Infrastructuurfinanciering.
  • Internationale ontwikkeling en externe groei: studies naar investeringsmogelijkheden in de water- en afvalsector, ondersteuning bij het aansturen van integratieprojecten, financiële, fiscale en juridische ondersteuning bij de oprichting van dochterondernemingen of bedrijven.  

Optimalisering van uw activiteiten   

  • Financieel beheer: audit en accountancy, financiële engineering, afstemming van kosten op de bedrijfsstrategie, financiële modellering van investeringsprojecten.  
  • Data en automatisering: de kracht van uw data verbeteren en beschermen.  
  • Risicobeheer: aanpassing van het investeringsniveau aan de industriële risico's, interne controle, in kaart brengen van de risico's, identificatie en preventie van frauderisico's.  
  • Operationeel beheer: optimalisatie van activa, optimalisatie van de supply chain, onderhoudsstrategie voor industrieterreinen.    

U helpen een duurzamere onderneming op te bouwen   

  • ESG-audits.   
  • Optimalisering van de koolstofstrategie.  
  • Advies over alle aspecten van de ontwikkeling van duurzame infrastructuur en toegang tot duurzame financiering. 

Submit RFP