Mazars Foundation

De Mazars Foundation is het platform, voor en door medewerkers van Mazars, waar onze maatschappelijke betrokkenheid een gezicht krijgt. Medewerkers hebben op jaarbasis 20 uur beschikbaar om in te zetten door zelf gekozen vrijwilligerswerk of bij een van de samenwerkingspartners van Mazars Foundation. Daarnaast leveren wij financiële bijdragen om activiteiten in dit kader mogelijk te maken.

Het doel

Met de Mazars Foundation leveren onze medewerkers een bijdrage aan de maatschappij. Dit doen zij door zich in te zetten voor not-for-profit instellingen, zoals verenigingen en stichtingen met een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) of SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling) status. Onze medewerkers kunnen zich inzetten door zowel financiële middelen als niet-financiële middelen te doneren. Bijvoorbeeld in de vorm van arbeid en kennis.