Independent assurance & reviews

Vertrouwde besluitvorming, gevoed door betrouwbare informatie en processen.

Naast de wettelijke controles voeren wij een breed scala aan assurance-opdrachten uit om u te helpen aan de wettelijke vereisten te voldoen, transparantie te waarborgen en de betrokkenheid van belanghebbenden te vergroten.

Onze aanpak

Wij voeren onafhankelijke assurance-opdrachten uit die deskundige adviezen geven over de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering en informatievoorziening. Deze adviezen voldoen aan de eisen van de internationale professionele standaarden en vergroten de geloofwaardigheid en voorzien in de behoefte van de belanghebbenden aan meer transparantie.

Mazars kan een breed scala aan assurancereviews uitvoeren op diverse gebieden, waaronder:

 • Interne controles, zoals ISAE3402, SOC1 of SOC2, etc.
 • Mensenrechten
 • Bedrijfscultuur
 • Anti-omkoping en corruptie
 • Diversiteit en inclusie
 • Gegevensbescherming of -beveiliging
 • Fraude
 • Koolstofemissies
 • Niet-financiële informatie opgenomen in bedrijfsrapportages in overeenstemming met de lokale wettelijke vereisten

 Deze assurance reviews stellen organisaties in staat om:

 • Te voldoen aan de eisen van de regelgeving
 • De betrokkenheid van belanghebbenden te vergroten door meer transparantie en een concurrentievoordeel te behalen met klanten, investeerders, toezichthouders en andere belanghebbenden
 • De externe ratingscores op ESG (environment, social, governance - milieu, maatschappij, governance) en andere gebieden te verbeteren
 • De transparantieverwachtingen van de concurrentie op elkaar af te stemmen
 • De interne besluitvormingsprocessen te verbeteren met meer accurate en betrouwbare informatie

We kunnen met u samenwerken om te bepalen welk assurance niveau past bij uw behoeften, welke verwachtingen uw belanghebbenden hebben en wat de vereisten van de desbetreffende verslaggevingskaders zijn.

Hoe wij u kunnen helpen

Onze teams passen consistente methodologieën toe die zijn ontwikkeld in overeenstemming met internationale professionele standaarden. Zij volgen ons bedrijfsbrede onafhankelijkheids- en kwaliteitsborgingsbeleid. Inclusief enkele algemeen erkende en bekroonde hulpmiddelen die intern zijn ontwikkeld in samenwerking met toonaangevende organisaties. Dit omvat het UN Guiding Principles Reporting Guidance and Assurance Framework (Leidraad Kader Begeleiding en Assurance Verslaglegging van de VN), dat in samenwerking is ontwikkeld door Mazars en Shift (de toonaangevende zakelijke en mensenrechtenorganisatie zonder winstoogmerk). Het geeft organisaties een duidelijke richting voor de beoordeling van hun mensenrechtenkwalificaties in overeenstemming met internationale normen. En helpt zo de prestaties op het gebied van mensenrechten te versterken en waarde te creëren voor het bedrijf op de lange termijn.

Onze mensen

Ons wereldwijde team van professionals heeft een gecombineerde achtergrond in financiële verslaggeving en boekhoudkundige kennis met expertise op het gebied van communicatie, techniek, wetenschap en bedrijfsvoering. Voor elke opdracht stellen we op maat gemaakte teams samen met experts met verschillende achtergronden, met zoals sterke bedrijfs-, financiële rapportage- en boekhoudkundige kennis en duurzaamheidsonderwerpen, en met sectorspecialisten om aan uw behoeften te voldoen.

Submit RFP