Het Forum of Firms

Mazars is lid van het Forum of Firms.
Het Forum of Firms is een associatie van internationale netwerken van accountantskantoren. Doel van het Forum of Firms is een hoog en consistent kwaliteitsniveau te promoten onder alle accountantskantoren over de hele wereld.
Forum of Firms

De leden van het Forum bevestigen dat ze voor de transnationale audits procedures en methodieken hanteren die, in de mate van het mogelijke, zijn gebaseerd op de internationale auditnormen en dat ze zich voegen naar de ethische code van IFAC en de nationale ethische codes. Verder bevestigen zij dat ze de normen van kwaliteitsbewaking handhaven, conform de internationale kwaliteitsnormen (International Standards on Quality Control) bovenop de relevante nationale kwaliteitsnormen.

De leden bevestigen ook, in de mate dat het is toegestaan door de nationale wetgeving, dat zij regelmatig gecoördineerde controles uitvoeren op hun interne systeem van kwaliteitsgarantie.

Meer informatie over het Forum of Firms vindt u op de site van IFAC.

http://www.ifac.org/Forum_of_Firms/