Financial audit

Het verhogen van het toezicht op het management en het versterken van de relaties met de stakeholders.

Bij Mazars geloven wij dat accountantscontrole van cruciaal belang is voor de economische fundamenten van een rechtvaardige en welvarende wereld. Audit en assurance is en blijft een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening en vormt de kern van ons bedrijf. Wij hebben een belangrijke publieke rol in de maatschappij en dragen bij, door onze aandacht voor de organisaties die wij controleren en hun stakeholders, aan de ontwikkeling van duurzame ondernemingen ten gunste van de samenleving als geheel.

Onze aanpak

We werken samen met een breed scala aan klanten, van maatschappelijke organisaties en middelgrote ondernemingen tot de grootste corporaties ter wereld. Met gespecialiseerde teams die zich richten op de belangrijkste markten en in alle bedrijfssectoren kunnen wij u de expertise bieden die u nodig heeft. Door Mazars in te schakelen, profiteert u van een geïntegreerd, grensoverschrijdend team met één aanspreekpunt.

Het leveren van een kwaliteitsaudit betekent het bieden van inzicht, het bevorderen van transparantie en het bieden van een constructieve uitdaging, wat leidt tot het versterken van het vertrouwen in de manier waarop organisaties rapporteren aan hun belanghebbenden. Maar daar houdt het niet op: een degelijke, onafhankelijke audit draagt bij aan de opbouw van een betrouwbaar controle- en governancekader om de organisaties die wij controleren toekomstbestendig te maken.

Wij geloven dat audit in de eerste plaats om mensen draait. Wij richten ons op het opbouwen van positieve en effectieve relaties die vertrouwen versterken en aantoonbare waarde opleveren. Iedere audit is uniek. We nemen de tijd om het bedrijfsmodel, de cultuur en het ecosysteem van de gecontroleerde organisatie te begrijpen en houden rekening met de behoeften van de stakeholders, waarbij we de auditstrategie afstemmen op de specifieke risico's die zijn geïdentificeerd.

We beginnen met een zorgvuldige transitie en zijn vervolgens gedurende het hele auditproces voortdurend in dialoog met alle relevante belanghebbenden, met duidelijke, pragmatische en tijdige communicatie. We zijn trots op onze nauwkeurigheid, onafhankelijkheid van denken, doorzettingsvermogen en robuustheid. Met behulp van de nieuwste technologie, wereldwijde methodologie en processen, geven wij betrouwbare, objectieve en inzichtelijke oordelen en adviezen.

Mazars blijft haar auditaanbod ontwikkelen door voortdurend te investeren in mensen, processen, opleidingen en technologie. We hebben binnen Atlas, ons wereldwijde auditplatform, een reeks tools ontwikkeld om consistente en efficiënte kwaliteitsaudits te kunnen leveren die waarde leveren. Ons wereldwijde auditinnovatieprogramma Reinventing Audit stelt ons in staat om in te spelen op de behoeften en belangen van onze klanten die worden geïdentificeerd door middel van regelmatige klantonderzoeken.

Met deze onderscheidende, mensgerichte aanpak, tools en programma's leveren wij een extra auditervaring. Eén die verder gaat dan alleen naleving en bijdraagt aan de ontwikkeling van duurzame organisaties, economieën en samenlevingen.

Hoe wij u kunnen helpen

Wij stellen onze auditors in staat om met verbeterde vaardigheden, processen en hulpmiddelen meer consistentie, efficiëntie en waarde voor de markt te leveren.

Met name Atlas, ons op maat gemaakte wereldwijde auditplatform, is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van ons geïntegreerde partnerschap en ons internationale klantenbestand. Het ondersteunt het delen van kennis en best practices en maakt het mogelijk om naadloze, geïntegreerde audits uit te voeren met interactie in verschillende richtingen tussen teams, waardoor het werk van teams met verschillende vaardigheden en rechtsgebieden wordt vergemakkelijkt.

We maken gebruik van data-analyses in verschillende auditgebieden zoals Journal entry testing, omzetverantwoording en investeringen om uw bedrijf beter te begrijpen, uw risico's in te schatten en efficiëntie te leveren, zodat onze teams zich kunnen concentreren op de zaken die er echt toe doen.

Onze veilige klantportaaloplossingen bevorderen de twee-wegcommunicatie tijdens het auditproces, zoals voortgangsrapportages en opmerkingen over controles.

Onze mensen

We zijn één, wendbaar, geïntegreerd en samenwerkend team over sectoren, diensten en grenzen heen. Dit betekent dat we specialistische lokale kennis combineren met het internationale perspectief dat voortkomt uit het feit dat we wereldwijd één organisatie zijn. Wij brengen de juiste mensen samen, met de juiste expertise, op het juiste moment om naadloos te kunnen leveren.

Submit RFP