Payroll & HR Services

Een goede salaris-en personeelsadministratie vraagt om de nodige kennis, tijd en energie.

Naast reguliere werkzaamheden zoals de salarisverwerking en het opstellen van arbeidsovereenkomsten, krijgt uw organisatie ook te maken met rapportages, inhoudingen en afdrachten aan onder andere de Belastingdienst. Daarnaast zijn er jaarlijks continu veranderende wetten en regels. Ook op andere terreinen, zoals zaken waar een werkgever aan moet kunnen voldoen op het gebied van bijvoorbeeld pensioenen, subsidies en loonkostenvoordelen, benodigd veel en tijdig aandacht.

De specialisten van Mazars kunnen uw organisatie ondersteunen, zodat uw salaris- en personeelsadministratie goed geregeld is. Wij stellen moderne geautomatiseerde middelen beschikbaar, zodat uw administratie efficiënt kan worden georganiseerd.

Hoe wij kunnen helpen

Kwaliteitswaarborging

NIRPA gecertificeerde payrollspecialisten

Onze payrollspecialisten zijn geregistreerd bij het NIRPA, in het Register Payroll Professional (RPP). NIRPA is het onafhankelijk Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting. Het NIRPA draagt zorg voor de kwaliteitsborging van professionals die werkzaam zijn in het vakgebied payroll. Jaarlijkse permanente educatie is dan ook geborgd, en in samenhang met de jaarlijkse interne opleidingen die Mazars aan haar professionals verzorgt, zijn deze op de hoogte van de kennis en vaardigheden voor het uitoefenen van hun vak.

ISAE-3402 verklaring

Mazars Payroll Accounting beschikt in 2023 over een ISAE-3402 verklaring. Dit is een internationaal erkende standaard, en geeft herkenbaarheid, acceptatie en bruikbaarheid aan opdrachtgevers en toezichthouders over de hele wereld. Daarnaast werken wij met salarissystemen welke ISAE gecertificeerd zijn. Daarmee bieden wij onze relaties (extra) zekerheid van de kwaliteit en beheersing van de financiële processen. De kwaliteit van onze dienstverlening wordt vastgesteld door onafhankelijke auditors, en periodiek / jaarlijks getoetst.

Submit RFP