Duurzame energie

Hulp bij het stimuleren van de energietransitie

Duurzame energie die wordt gestimuleerd door het ontkolingsbeleid, decentralisatie en digitalisering, transformeert de energieproductie wereldwijd. De voortgaande snelle revolutie op het gebied van technologieën en kosten, veranderende regelgeving en de fluctuerende energieprijzen zijn  zaken die de belanghebbenden in deze sector bezighouden. We voorzien u van een geïntegreerd team specialisten dat u de begeleiding biedt die u nodig heeft om de financiering te regelen en nieuwe groeikansen in deze markt te grijpen.

Onze aanpak

Door sectorintelligentie te combineren met specialistische technische vaardigheden helpen wij onze klanten de uitdagingen van deze complexe omgeving aan te pakken zoals:

 • Het financieren van nieuwe ontwikkelingen en projecten.
 • Het vinden van groeikansen en uitbreiding waar ook ter wereld.
 • Het vergroten van het weerstandsvermogen en cyberveiligheid.
 • Het verbeteren van de efficiëntie en bedrijfsresultaten.

Bij Mazars hebben we een strategische focus op het beperken van risico's bij klanten in deze sector. Zo hebben we uitgebreide ervaring met financiële modellering in alle belangrijke duurzame sectoren in de onshore en offshore windenergie, zonne-energie, biomassa en afval.

Door onze modelleringsmogelijkheden zijn wij wereldwijd marktleider in het bieden van onafhankelijke assurance via onze modelauditservicelijn aan investeerders, eigenaren en financiers, wat vertrouwen schept bij wereldwijde transacties.

Met een degelijk en betrouwbaar model kan de projectplanning met vertrouwen worden uitgevoerd. Ons wereldwijde team duurzame energie kan onze expertise inzetten op het gebied van fiscaliteit, accounting en bedrijfsvoering om kritieke uitdagingen op te lossen, zoals het aantrekken van vreemd en eigen vermogen voor projecten, het beheren van belastingen, subsidies en afschrijvingen, en kan benchmarks creëren met betrekking tot operationele en ESG-factoren.

Naarmate activa het einde van hun levensduur bereiken en regelgeving zich ontwikkelt, kan er behoefte ontstaan aan operationele afstemming of nieuwe bedrijfsstructuren. Er kunnen mogelijkheden zijn voor externe oplossingen zoals M&A of afstoting van projecten die niet tot de kernactiviteiten behoren. Ons team heeft een lange staat van dienst als het gaat om het ondersteunen van ontwikkelaars, eigenaren en investeerders bij het kopen en verkopen van activa om waarde te maximaliseren en risico's te beperken.

Door stijgende prijzen van activa staan rendementen onder druk zodra een transactie is afgerond. Wij werken samen met onze klanten voor ondersteuning in de operationele fase bij de onmiddellijke integratie van nieuwe projecten en bieden voortdurende ondersteuning voor operationele efficiëntie in hun hele portefeuille door middel van AOS, tax compliance en ondersteuning bij wettelijke audits.

Met de toenemende regeldruk en de vraag van klanten en toeleveranciers om informatie over duurzaamheid te verstrekken, helpen wij klanten bij het ontwerpen van raamwerken en governanceprocessen om de rapportage over hun duurzaamheidsactiviteiten te controleren en assurance te bieden.

Onze diensten

Ondersteuning bij de financiering en ontwikkeling van uw projecten

 • Projectfinanciering.
 • Transactieondersteuning van zowel de koop- en verkoopzijde, inclusief het aantrekken van vreemd en eigen vermogen, en fiscale, financiële en model due diligence.
 • Structurering van internationale ontwikkeling en externe groei: onderzoek naar investeringsmogelijkheden in de energiesector, ondersteuning bij het stimuleren van integratieprojecten, financiële, fiscale en juridische ondersteuning bij de oprichting van dochterondernemingen of bedrijven.

Het optimaliseren van uw activiteiten

 • Financieel beheer: audit en accounting, financiële engineering, afstemming van kosten in verband met de bedrijfsstrategie, financiële modellering van investeringsprojecten.
 • Risicomanagement: aanpassing van het investeringsniveau aan de industriële risico's, interne controle, het in kaart brengen van risico's, identificatie en preventie van frauderisico's.
 • Operationeel management: optimalisatie van industriële activa, wereldwijde optimalisatie van de toeleveringsketen, onderhoudsstrategie voor bedrijfsterreinen.
 • Data en automatisering: het verbeteren van de kracht van uw data en de bescherming ervan.

Hulp bij een duurzamer bedrijf op te bouwen

 • ESG-audits.
 • Optimalisatie van de sustainability strategie.
 • Adviesverlening over alle aspecten van de ontwikkeling van duurzame infrastructuur en de toegang tot duurzame financiering.

Submit RFP