Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van Mazars in Nederland is verantwoordelijk voor het waarborgen van het publiekelijk belang en heeft als doel de kwaliteit en onafhankelijkheid van onze dienstverlening te vergroten. De RvC houdt toezicht op de Raad van Bestuur van Mazars en de gehele organisatie. Daarbij is de RvC onder andere verantwoordelijk voor het beleid met betrekking tot toekomstige bestuursbenoemingen en het belonings- en kwaliteitsbeleid.
Pieter Jongstra

Pieter Jongstra (Voorzitter)

Pieter Jongstra (1956) heeft in juni 2018 het voorzitterschap van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants afgesloten. Daarnaast is hij van 2015 - 2023 lid geweest van de RvC van APG, waarvan de laatste drie jaar als voorzitter. Pieter is tevens voorzitter van de RvC van CZ. Jongstra is 32 jaar aan EY verbonden geweest. Hij begon bij EY in 1982 en is per 30 juni 2014 uit de maatschap EY getreden. Bij EY heeft hij meer dan 15 jaar in (inter)nationale bestuursfuncties geopereerd, waarvan de laatste viereneenhalf jaar als voorzitter van de Raad van Bestuur in Nederland. Bij EY heeft Pieter altijd een accountantspraktijk gevoerd van voornamelijk internationaal opererende beursgenoteerde en familieondernemingen. Vanaf 2015 heeft hij diverse commissariaten, waarbij hij regelmatig als voorzitter is opgetreden. In zijn bestuurlijke rollen wordt hij vooral gemotiveerd als hij door veranderingen een organisatie kan verbeteren. Diversiteit en duurzaamheid lopen als een rode draad door zijn bestuurlijke loopbaan.

 

 
 

Mariëtte Turkenburg

Mariëtte Turkenburg

Mariëtte Turkenburg (1960) ging na haar studie Fiscale Economie (Belastingwetenschappen) aan de Universiteit van Tilburg aan de slag bij Loyens en Loeff. Daar was zij werkzaam in de internationale fiscale adviespraktijk. Binnen Loyens & Loeff vervulde zij meerdere managementtaken waaronder de HR functie en was zij vele jaren de verantwoordelijke partner voor de Compliance praktijk en daarmee verantwoordelijk voor de vaktechnische aansturing van medewerkers in deze praktijk. Mariëtte heeft ruime ervaring in toezichthoudende en bestuurlijke functies. Zij is voorzitter van het bestuur van Tilburg University Fund en tot voor kort voorzitter van Stichting Talent naar de Top.
 
 
 

 
 
 

 

Erna Versteegden

Erna Versteegden

Erna Versteegden (1967), organisatieadviseur en lecturer, bouwde na haar studie Bedrijfskunde aan een internationale carrière. Begin jaren 90 is Erna door EY gevraagd marketing, communicatie en sales vorm te geven. Zij vervolgde haar carrière bij EY als Company Secretary en Director of Operations voor de EMEIA Audit Board. Erna heeft een achtergrond in Marketing en Communicatie, Leadership Behaviour (Harvard Business School) en Neuroscience (Columbia University) en is tevens opgeleid tot team en executive coach bij Phoenix opleidingen. Na een periode in het buitenland is zij nu adviseur en trainer voor diversiteit / inclusiviteits- en veranderprocessen en operations bij diverse organisaties. Zij is toezichthouder bij verschillende organisaties en instellingen. Daarnaast is zij actief in diverse bestuursfuncties.

 
 
 

 
 
 

Remco Vlemmix

Remco Vlemmix

Remco Vlemmix ging na zijn studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit van Eindhoven aan de slag bij Procter & Gamble. Hij zette zijn carrière voort bij McKinsey & Company waar hij een groot aantal bedrijven in verschillende sectoren heeft geadviseerd, waaronder Banking. Zijn expertise ligt op het gebied van performance management, het optimaliseren van processen en digitale transformatie. Van 2019 – 2022 was hij actief als Chief Operating Officer bij Fourthline, een tech scale-up gericht op KYC (Know Your Customer). Op dit moment is Remco werkzaam als Chief Operating Officer voor de tech scale-up staffyou en verzorgt hij individuele coaching voor managers en consultants. 

 

 
 
 
 

Document

Reglement Raad van Commissarissen juli 2022