Klokkenluiders- en klachtenregeling

Onze waarden vormen een platform voor wat wij geloven dat duurzaam succes voor de organisatie op lange termijn zal opbouwen. Wij willen werken op een manier die onze waarden uitdraagt en ervoor zorgt dat wij onze klanten de best mogelijke service bieden en ons team de best mogelijke omgeving.

Mazars zet zich in om verantwoordelijk, open en professioneel om te gaan met:

  • intern geuite zorgen van partners of teamleden over mogelijke wanpraktijken binnen Mazars kantoren,
  • door personen buiten Mazars (klanten en andere belanghebbenden) geuite zorgen over de door Mazars geleverde diensten.

Voor wie zijn de klachtenprocedures van Mazars van toepassing?

Meldingen van alle partners en medewerkers van Mazars, inclusief degenen met een vast of tijdelijk contract, worden in behandeling genomen via onderstaande procedure voor medewerkers.

Meldingen van personen buiten Mazars worden in behandeling genomen via onderstaande Externe Klachten Procedure.

Externe meldingen betreffende niet Mazars leden worden niet in behandeling genomen.

External Complaints Procedure

We do our best to make everything work. If you are nevertheless not satisfied, you can share with us your comments by filling in the following form. We will get in touch with you to find a solution together.

Lees verder

Employee Whistleblowing Procedure

This whistleblowing policy (the “Policy”) provides a mechanism for team members within each firm to raise genuine concerns, whilst offering protection from victimisation, harassment or disciplinary proceedings for those who do so.

Lees verder