Corporate reporting

Goede rapportages bieden een blik op de cultuur van een organisatie. Vertel uw verhaal effectief en transparant aan al uw belanghebbenden.

Goede rapportages bieden een blik op de cultuur van een organisatie. De afgelopen jaren is er door strengere regelgeving en toenemende eisen van de belanghebbenden bij organisaties meer nadruk gekomen op de kwaliteit van rapportages. Organisaties moeten harder dan ooit werken om hun verhaal te vertellen. Van snelgroeiende startups tot gevestigde multinationals, wij werken samen met organisaties om hen te helpen duidelijk en effectief te communiceren.

Onze aanpak

De roep om meer financiële transparantie en bewijs van duurzaamheid van een organisatie komt van vele kanten, onder meer van toezichthouders, investeerders en andere belanghebbenden. Het resultaat: hedendaagse rapportages gaan naar verwachting verder dan de financiële verslaggeving en zullen ook de strategie, kwaliteit van het bestuur, beloningsregelingen en zelfs de impact van de organisatie op het milieu, de werknemers, de maatschappij en andere belanghebbenden omvatten.

Deze groeiende lijst van eisen betekent een zware belasting voor managementteams en wordt waarschijnlijk nog verder uitgebreid. Bij Mazars hebben we een sterke staat van dienst als het gaat om het helpen van onze klanten bij het voldoen aan, en zelfs overtreffen van, de nieuwste rapportagestandaarden.

We brengen een team bijeen van professionals die kennis op het gebied van financiële rapportage en boekhouding combineren met expertise op het gebied van niet-financiële rapportages om een pragmatische zakelijke aanpak te leveren.

Wij ondersteunen onze klanten regelmatig door hun geïntegreerde oplossingen op de volgende gebieden aan te bieden:

Financiële aspecten

 • Implementatie van nieuwe verslaggevingsstandaarden
 • Het aanpakken van de complexiteit die voortvloeit uit nieuwe verslaggevingsstandaarden en -richtlijnen
 • GAAP-conversies
 • Fusies en overnames
 • Consolidatieondersteuning
 • Groepsreorganisaties en -herstructureringen
 • Complexe consolidaties
 • Financieringsstructuren
 • Kapitaalvermindering
 • Waardering ten behoeve van het alloceren van de verkrijgingsprijs
 • Waardering van op aandelen gebaseerde betalingen
 • Pensioenregelingen
 • Infrastructuurprojecten

Niet-financiële aspecten

 • Ontwikkeling van niet-financiële, geïntegreerde jaarverslagen
 • Hulp bij het opstellen van risicoinformatieverschaffing over corporate governance
 • Verzameling en vergelijking van niet-financiële gegevens ter ondersteuning van de rapportage aan het management, de raad van bestuur en van externe informatieverschaffing
 • Het identificeren van de kritische prestatie-indicatoren
 • Het bieden van ondersteuning bij het ontwikkelen van geïntegreerde verslaggevingskaders

Onze maandelijkse nieuwsbrief Beyond the GAAP belicht onze aanpak en onze expertise en biedt inzicht in de denkwijze van nationale en internationale verslaggevingsorganisaties (waaronder de IASB) en andere organisaties die van invloed kunnen zijn op de verslaggeving, zoals effectentoezichthouders (waaronder AFM en ESMA).

Hoe wij u kunnen helpen

We hebben een continu innovatieproces voor het op maat ontwerpen en ontwikkelen van hulpmiddelen en oplossingen die ons werk ondersteunen en ons helpen meer waarde en betere inzichten te bieden.

Onze mensen

Wij beschikken over professionals die zich bezighouden met de analyse van nieuwe verslaggevingsstandaarden, vertrouwd zijn met de wettelijke vereisten in verschillende delen van de wereld en beschikken over een uitgebreide ervaring in verschillende sectoren.

Leden van ons team komen regelmatig bijeen met verslaggevingsorganisaties en beleidsmakers, nemen deel aan sectorwerkgroepen en werken samen als één wereldwijd, geïntegreerd team om kennis en best practices te delen. Dit, wat betekent dat we goed ingevoerd zijn om onze klanten proactief te adviseren over nieuwe regels en hun implicaties.

Submit RFP