Reporting & assurance

Het opbouwen van vertrouwen begint bij transparante en betrouwbare rapportages.

Het is niet alleen belangrijk om een duurzame bedrijfsstrategie op te zetten. Een adequate verslaggeving daaromtrent wordt eveneens belangrijk. Het is de intentie van de Europese unie om via de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verslaggeving over duurzaamheid op hetzelfde niveau te krijgen als financiële verslaggeving. Het draagt bij aan het opbouwen van vertrouwen en geeft de mogelijkheid voor belanghebbenden om (economische) beslissingen te nemen op basis van die verslaggeving.

Duurzaamheidsverslaggeving is daarmee een platform voor uw organisatie om te laten zien wat uw maatschappelijke en ecologische impact is. Welke keuzes u maakt in de waardeketen en hoe u de behoeftes van de verschillende belanghebbenden overweegt in de besluitvorming. Maar ook dat u een evenwichtig beeld schetst van de kansen en risico’s rondom duurzaamheid. Op basis van een transparant en gebalanceerd verslag kunnen belanghebbenden een inschatting maken van de weerbaarheid van de organisatie rondom de duurzaamheidsthema’s. We zien daarbij ook dat veel bedrijven de stap willen maken om niet alleen de duurzaamheidsstrategie te integreren in de organisatie, maar ook om één geïntegreerd verslag op te stellen.

Wij bieden een volledig scala aan oplossingen voor duurzaamheidsverslaggeving aan waarmee u uw verhaal op een betekenisvolle en authentieke manier kunt vertellen. 

Met het toenemende belang van de duurzaamheidsverslaggeving komt op basis van de CSRD ook de verplichting tot het laten controleren van deze informatie. Dit geldt voor alle beursgenoteerde organisaties (met uitzondering van micro-organisaties) en alle andere grote organisaties.

Daarnaast kan het ook belangrijk zijn om specifieke verantwoordingen op te stellen en eventueel te laten controleren, zoals greenbond of social bond rapportages of CO2-rapporten. 

Bij Mazars hebben we ruime ervaring met het controleren van duurzaamheidsverslaggeving. Maar mocht uw organisatie nog niet klaar zijn voor een controle, dan kunnen wij u ook ondersteunen bij het structureren en verbeteren van processen welke leiden tot de duurzaamheidsrapportages om u voor te bereiden op deze controles, of het behalen van de belangrijke certificeringen. Met beproefde technieken, duurzaamheidsraamwerken en vastgestelde richtlijnen helpt ons deskundige team u bij het vaststellen van de materiële milieu-, sociale en governance thema's (ESG) die relevant zijn voor uw onderneming. 

Sustainability assurance: onze focusgebieden

 • Assurance op duurzaamheidsverslagen, op zichzelf staand of binnen 'integrated reports', en overige communicatie uitingen.
 • 'Audit readiness' waar wij een analyse van uw organisatie maken en adviezen geven waar uw processen en balansdossier verbeterd kan worden ter voorbereiding op externe controles.
 • Naleving van en afstemming op specifieke normen, richtlijnen, of een reeks beginselen (bv. 'Responsible Jewellery Council, "Entreprise à missie"-status in Frankrijk).
 • Waardeketen toetsen aan internationale normen (bv. Internationale Arbeidsorganisatie) of ad hoc aan criteria.
 • Naleving van beginselen en 'labelling schemes' voor de uitgifte van groene en duurzame obligaties.

Onze diensten

 • CSRD gap analysis
 • Ondersteuning bij het opstellen van uw (externe) duurzaamheidsverslag
 • 'Audit readiness' beoordeling van (een onderdeel) van een verslag
 • Controle van uw duurzaamheidsverslag
 • Controle van specifieke verslagen, (CO2-rapportage, mensenrechtenrap portage, etc.)
 • Controle van groene of sociale obligaties Sociale nalevingsaudit 
 • Sociale nalevingsaudit

Documenten

ESRS, Set 1: Wat bedrijven moeten weten ter voorbereiding
Aan de slag met ESRS
ESRS Factsheet