Telecommunicatie

Diensten voor bedrijven in de voorhoede van technologische verandering 

De snel ontwikkelende technologie, veranderingen in het gedrag van de consument, sterke concurrentie en toezicht door regelgevende instanties zijn belangrijke factoren die van invloed zijn op telecommunicatiebedrijven. Om zich te onderscheiden van de massa moeten bedrijven niet alleen flexibel en veerkrachtig, maar ook innovatief zijn. Onze audit-, advies- en fiscale deskundigen helpen u in te spelen op deze snel veranderende markt. 

Onze aanpak 

In de telecomsector worden bedrijven geconfronteerd met een combinatie van regelgevende, economische, concurrerende en politieke druk in hun streven om aan de eisen van de klant te voldoen. Omdat de behoefte aan capaciteit en connectiviteit exponentieel toeneemt, moeten zij innoveren ten aanzien van gebruik, terminal, netwerk en markt. De uitrol van 5G, databeveiliging, concurrentie van niet-telecomaanbieders, afnemende netwerkinvesteringen en duurzaamheidsvereisten zijn slechts een paar van de grootste uitdagingen waar de sector vandaag de dag voor staat. 

Onze gespecialiseerde telecommunicatie-experts helpen u deze uitdagingen het hoofd te bieden met een multidisciplinaire aanpak met audit-, advies- en fiscale oplossingen. Elk van onze specialisten combineert een grondige kennis van uw zwaar gereguleerde sector met innovatieve benaderingen om u te helpen uw strategie te bepalen en te reageren op een transformerende markt. Zij beschikken over de vereiste specifieke vaardigheden en ervaring in alle markten die we bedienen. 

We bieden hulp op verschillende manieren, zoals: 

Het aanpassen van uw businessmodel 

Duurzaam succes in de telecomsector betekent dat de businessmodellen moeten worden aangepast aan de concurrentie- en economische druk en aan zich ontwikkelende technologie. Wij ondersteunen uw transformatie en helpen u uw bedrijfsstrategie en het beheer van uw informatiesystemen en -processen te verbeteren.  

Maatwerk maken van uw investeringsstrategie 

Nu de vraag naar innovatieve technologieën toeneemt, moeten beheerders in hun netwerken investeren. Klanten vragen steeds vaker om snellere netwerken en continue innovatie in technologie en capaciteit, zoals hoge snelheid en lage latentie (5G). Dit vereist aanzienlijke investeringen die impact kunnen hebben op de winstgevendheid. Onze experts helpen u hierbij met onder andere de waardering van uw kapitaaluitgaven of de ontwikkeling van strategische partnerschappen. Dit biedt u de ruimte om uw weg te vinden door het voortdurend veranderende concurrentielandschap en de groeiende eisen van de regelgeving. 

Het beperken en beheersen van uw risico's - Zorgen voor gegevensbeveiliging 

Naarmate de omvang van de door de gebruikers gegenereerde gegevens toeneemt, moeten beheerders zich concentreren op de bescherming en vertrouwelijkheid van de verzamelde informatie. Ons cybersecurityteam kan u helpen bij het versterken van het governance- en beveiligingsbeleid dat van toepassing is op uw informatiesysteem. Wat het verbeteren van het risicobeheer betreft, helpen onze wereldwijde en multidisciplinaire teams op het gebied van interne controles uw risico's te beperken en een intern controleprogramma te ontwerpen dat is afgestemd op de zich snel ontwikkelende risico's. 

Internationale uitbreiding 

Naarmate bedrijven gedigitaliseerd worden en de wereld meer met elkaar verbonden is, worden businessmodellen meer mondiaal ingestoken. Wij beschikken over een multidisciplinair team van sectorspecialisten die u kan helpen bij het opstellen van een internationaliseringsstrategie, het opzetten van een valuta-afdekkingsstrategie, het beheren van belastingen, het ondersteunen bij de transities van accountingprincipes, het implementeren van anticorruptiemaatregelen en het invoeren van maatregelen om de kasstromen zo effectief mogelijk te beheren. 

Submit RFP