Loonheffingen

Of u nu nationaal of internationaal actief bent, elke inhoudingsplichtige krijgt regelmatig te maken met vraagstukken op het gebied van loonbelasting en premieheffing. Als werkgever wilt u weten welke wet- en regelgeving van toepassing is bij grensoverschrijdende arbeid voor de loonheffingen, sociale verzekeringen en pensioen. U wilt het risico op naheffingen immers tot een minimum beperken. De belastingspecialisten van Mazars helpen u hierbij.
 • Inhuren van personeel (Wet DBA)
  Werkt u alleen met werknemers of maakt u ook gebruik van uitzendkrachten en zzp’ers? U bent verplicht zicht te houden op de verschillende arbeidsrelaties. Wij helpen u met deze beoordeling zodat u de juiste inhoudingen doet.
 • In- en doorlenen van personeel (Wka)
  Leent u arbeidskrachten van collega-bedrijven in of besteedt u projecten uit aan onderaannemers? Dan kunt u aansprakelijk worden gesteld voor niet betaalde belasting en premies.
 • Werkkostenregeling (WKR)
  U kunt optimaal gebruik maken van de WKR als u de fiscale regels op de juiste manier toepast of alternatieven weet te vinden. Denk hierbij aan uw onkostenvergoedingen, tablets en smartphones, auto van de zaak, zakendiners en personeelsfeesten.
 • Looncontroles / boekenonderzoeken
  Krijgt u te maken met looncontroles, boekenonderzoeken (verticaal toezicht) of horizontaal toezicht? Wij kunnen u begeleiden bij overleg of discussie met de Belastingdienst, ook als dit leidt tot bezwaar en beroepsprocedures.
 • Flexmarkt
  Werkt u met een flexibele schil aan arbeidskrachten? Kijkt u ook over de grens naar aanbod van arbeid? U bent verplicht niet alleen de fiscale regels te respecteren, maar ook de regels op het gebied van minimumloon, arbeidsomstandigheden en passende huisvesting. Wij zijn volledig op de hoogte van alle mogelijkheden en risico’s en helpen u naheffingen en boetes te vermijden.
 • Internationale uitzendingen
  Heeft u expats of grensarbeiders in dienst? Dan weet u als geen ander dat grensoverschrijdende arbeid een grote impact heeft op u en uw werknemer op het gebied van belastingen, sociale zekerheid, arbeidsvoorwaarden (expat beleid) en administratie. Wij helpen u in control te zijn.
 • Internationale payroll
  Uw internationaal opererende werknemers moeten het juiste netto salaris krijgen. Tegelijkertijd dient u de correcte afdracht van belasting en premies te doen in de betrokken landen. Hoe verloopt de communicatie tussen de reguliere payroll en de schaduw payroll? Berekent u de juiste premies en past u alle fiscale faciliteiten toe? Wij helpen u bij het opstellen en draaien van complexe payroll.
 • Loonkostenvoordelen
  U kunt subsidie krijgen voor bepaalde werknemers. Wij kunnen voor u beoordelen voor welke werknemers in uw organisatie dit van toepassing kan zijn.