Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze pagina bevat de algemene gebruiksvoorwaarden van de website die u bezoekt, Mazars.nl.

Auteursrecht 

Alle inhoud van deze website is van ©Mazars Group en Mazars Nederland. 

Algemene gebruiksvoorwaarden 

Deze dienst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Elke gedeeltelijke of volledige reproductie of weergave voor andere doeleinden, op welke drager dan ook, is verboden. Niet-naleving van dit verbod vormt een overtreding waarvoor de inbreukmaker civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld. 

De informatie op deze website is niet-contractueel en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De functies en beschikbaarheid van de diensten waarnaar in deze websitedienst wordt verwezen, zijn geldig voor het volgende land: Nederland. De informatie die op deze website beschikbaar is, mag onder geen beding worden beschouwd als raadpleging of advies van welke aard dan ook. Mazars kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verliezen van welke aard dan ook die verband houden met het raadplegen of het gebruik van de website door de gebruiker. Deze Mazars-website kan links bevatten naar websites van derden waarover Mazars geen controle heeft. Mazars aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites. 

Bezoekers van de website worden ervan op de hoogte gebracht dat er persoonsgegevens kunnen worden verzameld tijdens hun gebruik van de website. Dit is het geval wanneer zij (contact)formulieren invullen, een klacht indienen of zich voor een nieuwsbrief inschrijven. 

Mazars is de verwerkingsverantwoordelijke voor het verzamelen en verwerken van deze gegevens.