Douane en internationale handel

Door de toenemende internationale handel kan uw bedrijf in aanraking komen met complexe douanewetgeving. Doet u internationaal zaken en verplaatst u goederen over de wereld? Dan is een goede douaneplanning en beheersing van de regelgeving bij import en export noodzakelijk om onnodige risico’s en kosten te voorkomen.

Wereldwijd netwerk

De douanespecialisten van Mazars helpen u graag bij het opzetten van uw supply chain projecten. In samenwerking met het wereldwijde Mazars netwerk in 86 landen bieden zij ondersteuning op het gebied van:

  • Indeling van goederen in het Geharmoniseerd Systeem
  • Douaneregelingen (zoals vervoer, opslag, behandeling onder douanetoezicht, en veredeling)
  • Douanewaarde
  • Oorsprong en preferentiële tarieven
  • Vrijstellingen
  • Compliance en risicoanalyse

Bekijk ook

Nieuws

Event

btw_page_72.jpg

Voorlichtingsbijeenkomst hervorming btw-stelsel

Als gevolg van het “Action Plan on VAT” van de Europese Commissie zal het btw-stelsel in de komende jaren ingrijpend gewijzigd worden. Op 1 januari 2020 zullen de eerste wijzigingen in werking treden. Het gaat hierbij om de zogenaamde “quick fixes”, die een aantal vereenvoudigingsmaatregelen voor o.a. call off-voorraden en ketentransacties bevatten, maar waarin ook strengere regels over de toepassing van het btw-nultarief bij grensoverschrijdende transacties zijn opgenomen. Doel van alle veranderingen is om te komen tot een eenvoudiger, fraudebestendig en robuust definitief btw-stelsel voor de handel in de Europese Unie.