Valuations

Inzicht in de waarde van zakelijke beslissingen. Of u nu een acquisitie, verkoop van een asset, financiering van een project of een rechtszaak overweegt; de financiële impact speelt een belangrijke rol in het besluitvormingsproces. Hierdoor is het van cruciaal belang dat u volledig inzicht heeft in de waarde die ermee gemoeid is.

Of u nu een acquisitie, verkoop van een asset, financiering van een project of een rechtszaak overweegt; de financiële impact speelt een belangrijke rol in het besluitvormingsproces. Hierdoor is het van cruciaal belang dat u volledig inzicht heeft in de waarde die ermee gemoeid is. 

Bedrijfswaarderingen zijn echter per definitie uitdagend en vragen om specialistische kennis en ervaring. Ons wereldwijde team van waarderingsexperts is zeer bedreven in het begeleiden van waarderingsprocessen en het geven van onafhankelijk, grondig en technisch gedegen advies over een breed scala aan situaties, waaronder: 

 • Bedrijfswaarderingen in het kader van een acquisitie of herstructurering.
 • Bedrijfswaarderingen ter ondersteuning van financieringsbeslissingen of het aantrekken van middelen. 
 • Bedrijfswaarderingen in het kader van financiële verslaggeving.
 • Bedrijfswaarderingen voor fiscale doeleinden.
 • Bedrijfswaarderingen in het kader van geschillen.

Bij Mazars erkennen we dat al onze opdrachtgevers verschillend zijn. Daarom beoordelen we voor elke opdracht de belangrijkste factoren, de context voor de bedrijfswaardering en bekijken we een scala aan mogelijke methoden. 

Wij benaderen bedrijfswaarderingen coöperatief en systematisch. We stellen teams samen met de nodige technische-, sector- en geografische expertise om ervoor te zorgen dat alle relevante factoren, ongeacht de situatie, meegenomen worden. 

Wij stellen bedrijfswaarderingen onafhankelijk op om de betrouwbaarheid voor u, en eventuele derden die de resultaten in overweging nemen, te waarborgen. 

Onze waarderingsteams geven deskundig advies over een breed scala aan waarderingsscenario's, zoals: 

 • Waardering van op aandelen gebaseerde beloningstransacties (waaronder aandelenopties).
 • Allocatie van een overnameprijs en berekening van goodwill (PPA).
 • Impairment testing.
 • Transactiewaarderingen voor M&A en het aantrekken van middelen. 
 • Compensatie van minderheidsbelangen als gevolg van uitkoop. 
 • Herstructurering van bedrijfsonderdelen.
 • Waardering van immateriële vaste activa. 
 • Het toe- en uittreden van aandeelhouders. 
 • Opvolging. 

Onze hulpmiddelen & oplossingen 

Dankzij onze jarenlange ervaring met het opstellen van bedrijfswaarderingen heeft Mazars toegang tot een aanzienlijke database ter ondersteuning van onze werkzaamheden op het gebied van waarderingsopdrachten.  

Daarnaast hebben wij toegang tot diverse, externe databases voor het verkrijgen van waarderingsgegevens. We hebben een wereldwijde overeenkomst gesloten met Capital IQ, net als met Bloomberg, om te zorgen voor een consistente aanpak over de hele wereld. 

We zijn ook trotse sponsor en lid van de International Valuations Standard Council, een internationaal instituut voor waarderingsstandaarden, zodat we in de frontlinie zitten van de wereldwijde ontwikkelingen.  

Onze mensen 

We hebben waarderingsexperts in 38 landen op alle vijf de continenten, wat betekent dat we u kunnen helpen met waarderingen waar uw bedrijf zich ook bevindt.