Aanmerkelijk belang

Hebt u een aanmerkelijk belang in een vennootschap? Dan moet u misschien belasting betalen over de inkomsten die u daarvan had. U hebt een aanmerkelijk belang als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Wanneer is er sprake van een aanmerkelijk belang? 

Van een aanmerkelijk belang in de Nederlandse inkomstenbelasting wordt onder andere gesproken indien je als belastingplichtige, al dan niet tezamen met je partner:

  • Voor minimaal 5% van het geplaatste kapitaal aandeelhouder bent (of van een bepaalde soort) in een binnen- of buitenlandse vennootschap (denk hierbij aan een besloten vennootschap (bv) of een naamloze vennootschap (nv)
  • Minimaal 5% van de winstbewijzen van een binnen- of buitenlandse vennootschap hebt
  • Het stemrecht voor minimaal 5% van de stemmen in een coöperatie of in een vereniging op coöperatieve grondslag hebt
  • De opties hebt op minimaal 5% van de aandelen (ook per soort), te verwerven in een binnen- of buitenlandse vennootschap

Daarnaast kan een aanmerkelijk belang bijvoorbeeld ook aanwezig zijn bij een fonds voor gemene rekening.

Voordelen uit aanmerkelijk belang

Uit aanmerkelijk belang kunt u in beginsel twee voordelen genieten:

  • Reguliere voordelen
    Bij reguliere voordelen moet gedacht worden aan dividenduitkeringen vanuit de bv waarin u een aanmerkelijk belang heeft. De reguliere voordelen zijn belast tegen 25%.
  • Vervreemdingsvoordelen
    Naast het feit dat belasting wordt geheven wanneer u regulier voordelen geniet, wordt er ook belasting geheven bij de (fictieve) vervreemdingen van uw aanmerkelijk belang. Het vervreemdingsvoordeel wordt gesteld op het verschil tussen de (fictieve) verkoopprijs en de aankoopprijs van uw aanmerkelijk belang. Ook deze inkomsten zijn belast tegen 25%. Met name bij verkoop, bedrijfsopvolging, overlijden, liquidatie en schenking is belastingheffing over het aanmerkelijk belang een aandachtspunt. Ook in het geval van een (voorgenomen) immigratie of emigratie verdient het aanmerkelijk belang aandacht.