Financiering en renteaftrekbeperkingen

Binnen een onderneming roept de financiering veel vragen op. Moet u bijvoorbeeld investeren met eigen vermogen of juist met vreemd vermogen? De invulling van uw financiering kan grote fiscale gevolgen hebben, onder andere voor de renteaftrekbaarheid van de financiering. Mazars helpt u graag uw financieringsstructuur fiscaal te optimaliseren.

Eigen en vreemd vermogen

Eigen vermogen en vreemd vermogen worden fiscaal verschillend behandeld. Bij eigen vermogen is de vergoeding in de vorm van dividend niet aftrekbaar. De vergoeding voor vreemd vermogen in de vorm van rente is in beginsel juist wel aftrekbaar.

Dit verschil in behandeling stimuleert ondernemingen te financieren met vreemd vermogen. De Nederlandse vennootschapsbelasting kent echter een aantal regelingen die renteaftrek beperken. In de volgende situaties is dit o.a. van belang:

  • Leningen die het karakter hebben van eigen vermogen.
  • Uithollen van de Nederlandse belastinggrondslag.
  • Renteloze financieringen met een lange looptijd.
  • Overmatige financiering met vreemd vermogen (tot 2013).
  • Financiering die verband houdt met de verwerving of uitbreiding van een verbonden lichaam (vanaf 2013).
  • Excessieve financiering van overnames met vreemd vermogen.