Fiscaal voordeel voor milieuvriendelijk ondernemen

Investeert u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen of bedrijfsmiddelen die energiezuinig zijn of duurzame energie opwekken? Laat dan geen fiscaal voordeel liggen en meld uw investering tijdig!

Drie fiscale faciliteiten voor belastingbesparing

Een beter milieu en een duurzame energiehuishouding, nu en in de toekomst, zijn voor onze hele samenleving van belang. De Nederlandse overheid wil investeringen in milieuvriendelijke apparatuur, energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie dan ook graag stimuleren. In dat kader zijn de Milieu Investeringsaftrek (MIA), de Willekeurige Afschrijving Milieu-Investeringen (VAMIL) en de Energie-Investeringsaftrek (EIA) in het leven geroepen. Drie interessante fiscale faciliteiten waarmee een forse belastingbesparing en een substantieel liquiditeits- en rentevoordeel valt te behalen. Meer weten over deze fiscale faciliteiten voor milieuvriendelijk en duurzaam ondernemen?

MIA / VAMIL

De Milieu Investeringsaftrek (MIA) biedt een extra aftrekpost in de inkomstenbelasting / vennootschapsbelasting voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Deze eenmalige extra aftrekpost kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag en komt bovenop de gebruikelijke afschrijving.

De Willekeurige Afschrijving Milieu-Investeringen (VAMIL) biedt de mogelijkheid om 75% van een investering in een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel willekeurig af te schrijven ten laste van de fiscale winst. Het is aan u om te bepalen hoe snel of langzaam wordt afgeschreven. Zo kunt u in het jaar van aanschaf direct 75% afschrijven, wat een substantieel liquiditeits- en rentevoordeel met zich mee kan brengen. Anderzijds kan het uitstellen van de afschrijving voor uw onderneming soms ook voordelig zijn met het oog op verliesverdamping.

EIA

Vanwege de Energie-Investeringsaftrek (EIA) kan 41,5% van de investering in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie eenmalig extra in aftrek worden gebracht ten laste van de fiscale winst. Evenals bij de MIA komt deze extra aftrekpost bovenop de gebruikelijke afschrijving.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de MIA, VAMIL en/of EIA, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het investeringsbedrag is minimaal € 2.500.
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
  • Het bedrijfsmiddel staat vermeld op de Milieulijst (MIA / VAMIL) c.q. de Energielijst (EIA).
  • De investering moet binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichting bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (“RVO”) gemeld zijn.

Is uw investering met de MIA, VAMIL of EIA aangemerkt? Dan kunt u de MIA, VAMIL of EIA in uw aangifte inkomstenbelastin0g / vennootschapsbelasting toepassen.

Het is niet mogelijk om zowel de EIA als de MIA toe te passen op een bedrijfsmiddel.