Mazars Foundation

De Mazars Foundation is het platform, voor en door medewerkers van Mazars, waar onze maatschappelijke betrokkenheid een gezicht krijgt. Door zelf gekozen vrijwilligerswerk, door een financiële bijdrage voor een goed doel of stichting waar een medewerker actief bij betrokken is, of door een bijdrage te leveren aan de samenwerkingspartners van Mazars.

Het doel

Met de Mazars Foundation leveren onze medewerkers een bijdrage aan de maatschappij. Dit doen zij door zich in te zetten voor not-for-profit instellingen, zoals verenigingen en stichtingen met een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) of SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling) status. Onze medewerkers kunnen zich inzetten door zowel financiële middelen als niet-financiële middelen te doneren. Bijvoorbeeld in de vorm van arbeid en kennis.

Gegevens

Stichting Mazars Foundation Nederland
Lange Vijverberg 16
2513 AC Den Haag

KvK: 54825903 Den Haag
RSIN: 851455086
Fiscaal nummer: 851455086