Andere inrichting Wtl: LIV wordt LKV jongeren

15 juli 2020 – De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl), die mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt moet helpen, wordt anders ingericht. Zo wordt onder meer het loonkostenvoordeel voor jongeren (LKV jongeren) geïntroduceerd, dat in plaats komt van het Lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV (JLIV). De wijzigingen van de Wtl zullen naar verwachting op 1 januari 2022 in werking treden.

Voorwaarden LKV jongeren

Het huidige LIV wordt omgevormd tot een LKV dat specifiek gericht is op jongeren met een (potentieel) kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Een werkgever kan op grond van de aangekondigde wijzigingen aanspraak maken op het LKV jongeren indien de werkgever jongeren in de leeftijdscategorie van 18 tot 27 jaar in dienst heeft. Voorgesteld is om de bestaande parameters ten aanzien van de urennorm en uurloongrenzen van het (jeugd-)LIV ook te laten gelden voor het LKV jongeren. Wanneer later blijkt dat met deze parameters onvoldoende de beoogde doelgroep wordt bereikt, zullen deze nog worden aangepast.

De betreffende parameters luiden als volgt:

  • De werknemer werkt minimaal 1.248 uur per kalenderjaar (voor jongeren onder 21 jaar wordt een getrapt urencriterium gehanteerd, zodat zij kunnen toegroeien naar gemiddeld 24 uur per week)
  • De werknemer ontvangt een loon tussen 100% en 125% van het minimum(jeugd)loon

Voor het LKV jongeren is geen doelgroepverklaring nodig. Het LKV jongeren wordt – net als nu het geval is bij het LIV – automatisch uitbetaald.

Hoogte LKV jongeren

De hoogte van het LKV jongeren wordt nader bepaald aan de hand van de definitief vastgestelde parameters. Op basis van de hiervoor beschreven parameters bedraagt het LKV jongeren maximaal € 2.000 per jaar voor jongeren die tussen 100%-110% van het wettelijk minimumloon verdienen en € 1.500 voor jongeren die tussen 110-125% van het wettelijk minimumloon verdienen.

LKV banenafspraak

Mensen die behoren tot de doelgroep banenafspraak hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Dit zijn mensen met een arbeidsbeperking die niet in staat zijn het wettelijke minimumloon te verdienen. Het kabinet wil werkgevers stimuleren om deze groep niet alleen in dienst te nemen, maar ook in dienst te houden.

Het LKV banenafspraak wordt structureel beschikbaar voor alle werknemers uit deze doelgroep. Werkgevers kunnen hierdoor het LKV banenafspraak toepassen zo lang de dienstbetrekking duurt, in plaats van de huidige maximale termijn van drie jaar. Ter verlichting van de administratieve lasten voor werkgevers wordt de doelgroepverklaring voor het LKV banenafspraak afgeschaft.

Voor werknemers die werken op een beschutte werkplek en werknemers met een Wsw-indicatie die werken binnen een Wsw-bedrijf, bestaat geen recht op het LKV banenafspraak. Er wordt voor deze werknemers nog onderzocht op welke manier compensatie kan plaatsvinden.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de Wet tegemoetkomingen loondomein? Neem dan contact op met Marco Zimmerman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 20 65 of met Christina Akker per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 19 30. Zij helpen u graag verder.