Deelname aan cursus btw-belast in het land waar de cursus plaatsvindt

25 maart 2019 – Waar ligt de btw-verplichting voor cursussen die plaatsvinden in een andere lidstaat? Onlangs heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat het deelnemen aan een cursus niet los kan worden gezien van ‘toegang verlenen tot een evenement’. Als gevolg hiervan is de ‘plaats van dienst’ van cursussen, seminars en conferenties gelegen daar waar het evenement plaatsvindt. Wat betekent dit voor u als ondernemer voor uw btw-verplichting?

Bepaling ‘plaats van dienst’

Voor de bepaling van het btw-tarief geldt een algemene ‘plaats van dienst’-regel, die de plaats van dienst vaststelt op de plaats van de dienstverrichter bij een B2C afnemer en de plaats van de afnemer bij een B2B afnemer. De afnemer is degene aan wie wordt gefactureerd. Daarnaast zijn er enkele specifieke regels die de ‘plaats van dienst’ bepalen. Eén daarvan is de ‘plaats van dienst’ bij het verlenen van toegang tot evenementen op het gebied van onder andere onderwijs en wetenschappen. De plaats van dienst voor dit soort evenementen is daar waar het evenement plaatsvindt.

Uitspraak Hof van Justitie

Srf konsulterna AB, een Zweedse vennootschap, verzorgt opleidingen voor de leden van een beroepsvereniging. De meeste opleidingen vinden plaats in Zweden, maar een aantal vindt plaats in andere lidstaten. Aan het Hof van Justitie is de vraag gesteld wat de plaats van de dienst is voor de opleidingen die plaatsvinden in andere lidstaten. De plaats van de dienst is van belang om te beoordelen in welk land en tegen welk tarief de btw voldaan moet worden.

Het Hof van Justitie overweegt dat de algemene ‘plaats van dienst’-regel geen voorrang heeft op de bovengenoemde specifieke regel. Daarnaast geeft het Hof van Justitie aan dat deze specifieke regel een ruim toepassingsbereik heeft. Onder ‘het verlenen van toegang tot een evenement’ vallen diensten waarbij, in essentie, tegen betaling toegang tot een evenement wordt verleend. Doordat het deelnemen aan een cursus zo nauw verbonden is met het verlenen van toegang tot die cursus, kan hierin volgens het Hof van Justitie geen onderscheid worden gemaakt. Het deelnemen aan een cursus wordt daarom gelijkgesteld aan het verlenen van toegang tot een evenement en valt onder de specifieke ‘plaats van dienst-regel’. Het deelnemen aan een cursus is hiermee btw-belast in het land waar de cursus plaatsvindt.

Wat zijn de gevolgen?

Wij voorzien dat de ruime reikwijdte van ‘het verlenen van toegang tot evenementen’ gevolgen heeft voor de ‘plaats van dienst’-regel bij cursussen, seminars en conferenties. In Nederland wordt tot op heden het deelnemen aan een cursus, seminar of conferentie in veel gevallen niet gezien als ‘het verlenen van toegang aan een evenement’, omdat voor deelname geen ticket nodig is. De algemene ‘plaats van dienst’-regel wordt in die gevallen toegepast, waarbij de dienst wordt belast in het land van de afnemer (B2C / B2B). De btw-specialisten van Mazars vinden dit echter niet langer houdbaar gelet op de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak van Srf konsulterna AB (zaak C-647/17).

Organiseert uw bedrijf cursussen, seminars of conferenties of laat u dit doen door een derde partij, dan heeft deze uitspraak mogelijk gevolgen voor uw activiteiten. U kunt hierbij onder andere denken aan de verplichting om uw bedrijf in andere lidstaten waar evenementen worden georganiseerd te registreren voor btw-doeleinden en de daarbij behorende facturerings- en administratievereisten. Mazars kan u helpen de specifieke gevolgen voor uw bedrijf in kaart te brengen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de gevolgen van deze uitspraak voor uw btw-verplichting? Neem dan contact op met Jeroen van der Put per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 15 15 of met Eda Bicer per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 10 30. Zij helpen u graag verder.