HvJ oordeelt: colocatiedienst geen verhuur van vastgoed of andere vastgoeddienst

10 juli 2020 – In meerdere EU-lidstaten is de btw-behandeling van colocatiediensten niet eenduidig. Op 2 juli 2020 oordeelde het Europese Hof van Justitie (HvJ) dat de colocatiediensten die de Finse onderneming A Oy verricht niet kwalificeren als de verhuur van vastgoed of andere vastgoeddiensten. Dit arrest biedt een mooie verduidelijking voor de praktijk.

Feiten

De colocatiediensten die A Oy verricht omvatten de terbeschikkingstelling van een serverkast met een vergrendelbare deur, stroomtoevoer en diensten voor een optimale omgeving zoals regulering van de temperatuur en vochtigheid, koeling, branddetectie, elektronische toegangscontrole en schoonmaak. De serverkasten bevinden zich in een door A Oy gehuurd gebouw waar zij met bouten aan de vloer zijn vastgezet. De klanten plaatsen de servers, die zij zelf in eigendom hebben, in de serverkasten, welke worden vastgeschroefd. Zij krijgen geen eigen sleutel van de serverkast welke zij gebruiken, maar kunnen deze verkrijgen op vertoon van een identiteitsbewijs bij de conciërge van het gebouw.

Oordeel Hof van justitie

Het HvJ oordeelt dat er geen sprake is van verhuur van onroerend goed wanneer de dienstverrichter zijn klanten niet op passieve wijze een oppervlakte of ruimte ter beschikking stelt en hen niet het recht geeft die te gebruiken als ware zij eigenaar. Daarnaast maken de serverkasten geen integrerend deel uit van het gebouw waarin zij zijn opgesteld en zijn zij daar ook niet blijvend opgesteld. Daardoor is de btw-vrijstelling voor de verhuur van onroerend goed niet van toepassing.

Het HvJ oordeelt ook dat er geen sprake is van diensten met betrekking tot onroerend goed wanneer de klanten niet beschikken over een uitsluitend gebruiksrecht op het deel van het gebouw waarin de serverkasten zijn geïnstalleerd.

Belang voor de praktijk

In meerdere EU-lidstaten is de btw-behandeling van colocatiediensten niet eenduidig. Dit arrest geeft daarmee handvatten voor de praktijk. Het kwalificeren van colocatiediensten als algemene B2B btw-diensten, die belast zijn in het land van de afnemer waarop de verleggingsregeling van toepassing is, is mogelijk wanneer de feiten overeenkomen met die in deze uitspraak. Deze btw-kwalificatie zal echter niet in alle gevallen van toepassing zijn, aangezien dit afhankelijk is van de feiten en omstandigheden per specifiek geval.

Mazars kan u helpen bij 

Wij adviseren om de colocatiediensten die u verricht of afneemt te beoordelen aan de hand van deze uitspraak van het HvJ. Dit geldt ook voor de datacenter-, rackspace- en / of vergelijkbare diensten die u verricht of afneemt. Wij ondersteunen u graag bij deze beoordeling en de eventueel te nemen vervolgstappen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en gevolgen van de uitspraak voor uw onderneming? Neem dan contact op met Jeroen van der Put per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 15 15. Hij helpt u graag verder.