De impact van gratis geleverde software op de douanewaarde van geïmporteerde goederen

25 november 2020 - Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU) heeft in de zaak BMW (Bayerische Motoren Werke AG) - Hauptzollamt München (C-590/19) geconcludeerd dat de waarde van gratis geleverde software in aanmerking moet worden genomen voor het bepalen van een douanewaarde van geïmporteerde goederen, ongeacht het feit of de software in de EU is ontwikkeld.

Feiten

BMW, een Duits automobielbedrijf, koopt besturingseenheden van externe fabrikanten die buiten de EU zijn gevestigd. De externe fabrikanten installeren de door BMW gratis verstrekte software in besturingseenheden. Aanvankelijk omvatte de transactiewaarde van deze besturingseenheden, eenmaal geïmporteerd in de EU, geen gratis software. Na inspectie van de Duitse douaneautoriteiten werd geconcludeerd dat de gratis ter beschikking gestelde software moest worden meegerekend in de overgangswaarde van de besturingseenheden voor het bepalen van de douanewaarde. De Duitse douaneautoriteiten waren van mening dat de software een douaneplichtige ondersteuning vormt, op basis van artikel 71, lid 1, onder b), van het Douanewetboek van de Unie (DWU).

BMW ging in beroep tegen de beslissing en de Duitse rechtbank verwees de zaak door naar het HJEU met de vraag: “Moeten de ontwikkelingskosten voor software die in de Europese Unie is geproduceerd, door de koper gratis ter beschikking worden gesteld aan de verkoper en geïnstalleerd op de ingevoerde besturingseenheden worden opgeteld bij de transactiewaarde voor het ingevoerde product overeenkomstig artikel 71, lid 1, onder b), van het DWU als ze niet zijn inbegrepen in de werkelijk betaalde of te betalen prijs voor het ingevoerde product?"

Rechterlijke uitspraak

Het HJEU besloot dat de economische waarde van software die in de EU is ontworpen en door de koper gratis ter beschikking wordt gesteld aan de in een derde land gevestigde verkoper, moet worden opgeteld bij de transactiewaarde van geïmporteerde goederen.

De complexiteit van deze zaak ligt in:

  • Het feit dat DWU-artikel 71, lid 1, onder b), niet expliciet melding maakt van software.
  • De leidraad van het Comité Douanewetboek stelt echter dat immateriële activa, zoals software, in principe onder twee alinea's van artikel 71 zouden kunnen vallen: als "materialen, componenten, onderdelen en soortgelijke items die in de ingevoerde goederen zijn verwerkt" onder lid 1, onder b), i); of als "engineering, ontwikkeling, artwork, ontwerpwerk en plannen en schetsen die elders dan in de EU zijn ondernomen en noodzakelijk zijn voor de productie van de ingevoerde goederen" onder punt 1, onder b), iv).
  • Het belangrijke verschil is dat software die in de EU is ontwikkeld, belastbaar is op grond van alinea 1, onder b), i), en niet belastbaar wanneer deze wordt geclassificeerd onder alinea 1, onder b), iv), van de leidraad van het Comité Douanewetboek. 

In de uitspraak stelt het HJEU dat de software een integraal onderdeel is van de besturingseenheden (een eindproduct), omdat deze is aangesloten op of ingebouwd in de units en het mogelijk maakt dat de units functioneren op de manier waarop deze binnenkomen. Daarom concludeerde het HJEU dat de waarde van de software moet worden opgeteld bij de transactiewaarde van de ingevoerde besturingseenheden op grond van artikel 71, lid 1, onder b), i), ongeacht het feit dat software in de EU is geproduceerd.

De belangrijkste conclusie is dat het HJEU heeft bevestigd dat ook immateriële activa die in de EU zijn ontwikkeld, kunnen worden toegevoegd aan de werkelijk betaalde prijs, zolang ze de economische waarde van geïmporteerde goederen verhogen. Het HJEU heeft echter geen duidelijke richtlijnen gegeven conform welke bepalingen van het DWU de software moet worden geclassificeerd.

Impact op uw onderneming

Wanneer u goederen in de EU invoert, raden wij u aan om de douanewaarde van software in het oog te houden, zelfs als u goederen invoert die gratis in de EU geproduceerde software bevatten. In de praktijk betekent dit dat u uw toeleveringsketen en contractuele afspraken moet doorlichten, aangezien de douanewaarde in de EU recentelijk is onderzocht. De conclusie van de zaak Curtis Balkan en nu deze BMW-zaak, impliceert dat de douane uw douanewaarderingsproces vaker zal controleren.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Eline Polak per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 23 25. Zij helpt u graag verder.