Fiscaal in control met een Tax Control Framework

30 juni 2020 - In deze tijden van crisis en grote onzekerheid over de toekomst, merkt u als transportondernemer misschien wel meer dan ooit hoe belangrijk het is om inzicht te hebben in uw financiële positie. Waar de focus nu vooral ligt op de kortetermijnoplossingen en steunmaatregelen om de eerste klappen van de coronacrisis op te vangen, is het ook belangrijk om na te denken over de toekomst.

Inzicht financiële positie

Naast een mogelijke herijking van de strategie, is het zaak dat u als transportondernemer voorbereid bent op een volgende crisis of mindere tijden. Wat zijn de verplichtingen op korte en lange termijn? Wat zijn de grootste risico’s binnen uw onderneming? Om meer inzicht te krijgen in uw financiële positie, behandelen wij in dit artikel het fiscaal ʽin control’ zijn, waarbij u gebruik kunt maken van een Tax Control Framework.

Het belang van in control zijn

Wanneer uw onderneming fiscaal in control is, heeft u meer inzicht in en zekerheid over de actuele fiscale positie van uw onderneming. U weet welke betalingsverplichtingen u op korte en lange termijn zult hebben en u kunt daar dan ook eerder op inspelen. Daarnaast biedt een Tax Control Framework u ruimte voor het benutten van fiscale mogelijkheden en kansen. Wanneer u in control bent over uw fiscale verplichtingen, kan dit ook uw relatie met de Belastingdienst verbeteren. U kunt bij een belastingcontrole namelijk aantonen dat u doorlopend oog houdt voor compliance van de (fiscale) wet- en regelgeving en met welke verbeteringen u al bezig bent. Uiteindelijk zorgt in control zijn voor lagere kosten door een efficiëntere en effectievere inrichting van het beheerssysteem rondom fiscaliteit. Daarnaast kan een Tax Control Framework u ook helpen bij het op een effectievere manier inrichten van uw processen omtrent de voor u geldende fiscale verplichtingen.

Tax Control Framework

Het Tax Control Framework geeft u inzicht in uw bedrijfsprocessen en de fiscale risico’s die daaraan verbonden zijn. Snel veranderende, complexe wet- en regelgeving en steeds verdergaande rapportageverplichtingen, maken het hebben van een (actueel) inzicht in en de fiscale beheersing van uw onderneming steeds belangrijker.

Het Tax Control Framework kan worden toegepast op alle belastingsoorten, zoals btw, vennootschapsbelasting en loonheffingen in alle landen waar uw onderneming actief is. Ook kan het toezien op het voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit Authorised Economic Operator-wetgeving (AEO-wetgeving) en documentatieverplichtingen in het kader van transfer pricing. Het inzicht in uw fiscale positie wordt verkregen door de huidige fiscale aanpak onder de loep te nemen.

Wanneer de fiscale risico’s in kaart zijn gebracht, kunnen vervolgens de maatregelen voor controle en beheersing van de risico’s worden ontworpen en vastgelegd. U kunt daarbij denken aan een checklist, processchema’s, automatisering en het optimaliseren van uw fiscale compliance. Dit is maatwerk waarbij de specialisten van Mazars u kunnen ondersteunen.

Tax Control Framework voor het mkb

Speciaal voor het mkb  biedt Mazars een ‘light versie’ van het Tax Control Framework aan. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een beperktere steekproef en zal de implementatie grotendeels zelfstandig worden uitgevoerd door u als ondernemer met de ondersteuning van de specialisten van Mazars. De optimalisatie van het Tax Control Framework zal daarbij stapsgewijs plaatsvinden en per belastingsoort kunnen worden geïmplementeerd.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over het Tax Control Framework of over het in control zijn van uw onderneming? Neem dan contact op met Pieter Tra per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 85 of met Joost Grieving per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 71. Zij helpen u graag verder.