Mazars benoemt Pieter Jongstra tot de Raad van Commissarissen

2 mei 2019 - Mazars Accountants en Adviseurs heeft per 1 mei 2019 Pieter Jongstra benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Met de komst van Pieter Jongstra is in goed overleg ook afscheid genomen van Tim Hudson. De Raad van Commissarissen bestaat vanaf nu uit Henk Broeders, voormalig Capgemini topman, Marga Hoek, algemeen directeur van De Groene Zaak, en Pieter Jongstra, voormalig voorzitter van de NBA.

Aandacht voor kwaliteit en voor verandering

Ton Tuinier, voorzitter van de Raad van Bestuur van Mazars, is verheugd Pieter Jongstra te verwelkomen als lid van de Mazars Raad van Commissarissen: “Wij hebben Pieter Jongstra de afgelopen jaren leren kennen als een bevlogen voorzitter van de NBA. Daarbij valt zijn passie voor de accountantssector op. Zijn wil om de sector vanuit een intrinsiek gedreven motivatie te willen hervormen, past bij Mazars. We willen beter worden en bijdragen aan de transparantie waar de sector om vraagt. Met de benoeming van Pieter Jongstra zetten wij een belangrijke volgende stap. Kijkend naar wat vanuit de rol van Mazars nodig is, zal Pieter Jongstra uitstekend mede invulling kunnen geven aan toezicht ten aanzien van stelsel van kwaliteitsbeheersing, onze cultuur- en veranderagenda en risicomanagement.”

Mazars is trots om naast Henk Broeders (voorzitter) en Marga Hoek (vicevoorzitter) Pieter Jongstra voor te stellen als commissaris:

Pieter Jongstra

Jongstra (1956) heeft in juni 2018 het voorzitterschap van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants afgesloten. Daarnaast is hij sinds februari 2015 vicevoorzitter van de RvC van APG. In die RvC is hij daarnaast voorzitter van de Audit en Risk commissie en van de Governance Commissie. Jongstra is 32 jaar aan EY verbonden geweest. Hij begon bij EY in 1982 en is per 30 juni 2014 uit de maatschap EY getreden. Bij EY heeft hij meer dan 15 jaar in (inter)nationale bestuursfuncties geopereerd, waarvan de laatste 4,5 jaar als voorzitter van de Raad van Bestuur in Nederland. Daarnaast heeft Jongstra altijd een accountantspraktijk gevoerd van voornamelijk internationaal opererende beursgenoteerde en familie-ondernemingen. In zijn bestuurlijke rollen wordt hij vooral gemotiveerd als hij door veranderingen een organisatie kan verbeteren. Diversiteit en duurzaamheid lopen als een rode draad door zijn bestuurlijke loopbaan.