Digital Finance Onderzoek: Ethiek & Compliance uitdagingen in Financial Services

28 april 2016 - Mazars onderkent dat digitalisering een belangrijk thema is voor de Financial Services sector. Daarom hebben wij een content programma ontwikkeld samen met de ‘Economist Intelligence Unit’. Centraal in dit onderzoek staat de vraag hoe banken, verzekeraars en vastgoedondernemingen hun risicomanagement en verslagleggingsprocedures aanpassen aan de nieuwe digitale omgeving.

Spelen met vuur: Ethiek en Compliance uitdagingen

Dit unieke thought leadership programma onderzoekt de nieuwe uitdagingen in de wereld van digital finance, binnen de context van ethiek en compliance. Financial Services is altijd al een informatie-gedreven sector geweest. Maar trends en ontwikkelingen in de technologie hebben ervoor gezorgd dat de sectoren finance, verzekeringen en vastgoed zich hebben moeten herstructureren. Van data analyse tot mobiele betalingen, in veel opzichten is de Financial Services sector in de laatste jaren getransformeerd. Daarnaast heeft de financiële crisis een beweging ingezet die heeft geleid tot sterke hervormingen van de regelgeving. De exponentiële groei in de eisen voor verslaglegging en data management hebben ervoor gezorgd dat compliance cruciaal is in the financiële sector. Voor professionals in deze sector is het belangrijk om te begrijpen hoe deze trends samenhangen en dat zij de veranderende wereld juist kunnen inzetten om hun compliance rol te optimaliseren. Als gevolg van de strengere regelgeving zijn de interne controle systemen in de financiële sector verder verstevigd en zijn de processen geoptimaliseerd. De Financial Services ondernemingen streven ernaar om het vertrouwen te herstellen van zowel de regelgever als de klant. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de business processen zowel wettelijk als ethisch naar een hoger niveau worden getild. 

Hoe zorgen Financial Services ondernemingen ervoor dat nieuwe technologie leidt tot verbetering van transparantie en ethische bedrijfsvoering?

Ons rapport onderzoekt Financial Services ondernemingen en kijkt daarbij door de bril van ethiek en compliance, rekening houdend met de rol die technologie daarbij kan spelen. Hierbij wordt business ethiek en compliance in zijn algemeenheid onderzocht. Ook wordt gekeken naar verslagleggings- en wettelijke verplichtingen, en omgevings-, sociale, human rights and anti-omkopingsvraagstukken zoals die worden geadresseerd binnen de Financial Services sector.

Klik hier om het volledige EIU / Mazars rapport te downloaden en bezoek onze Financial Services blog voor meer informatie.

Document

Financial Services - Meeting ethics and compliance challenges in financial services
Financial Services - Meeting ethics and compliance challenges in financial services