Consultatiedocument Verordening inzake Onafhankelijkheid

April 2016 - Anton Dieleman schreef een artikel voor het Tijdschrift voor Accountancy, Vaktechniek en Tuchtrecht.

Deze bijdrage aan AVTR gaat in op de voorgestelde wijzigingen in de Verordening inzake onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (‘ViO’). Deze voorgestelde wijzigingen zijn door de NBA eind december 2015 ter consultatie uitgebracht. De belangrijkste reden voor de aanpassing van de bepalingen in de ViO vormt de gewijzigde Europese regelgeving, zoals opgenomen in:

  • Verordening EU 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang (‘OOB’) (verder in dit artikel aangeduid als ‘de EU-Verordening’)1; en
  • Richtlijn 2014/56/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG (de Achtste Richtlijn) betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen (verder aangeduid als ‘de EU-Richtlijn’).

Wilt u meer lezen? Download dan nu onderstaand pdf voor het volledige artikel.

Meer weten? 

Heeft u naar aanleiding van het artikel vragen? Neem dan contact op met Anton Dieleman per e-mail (anton.dieleman@mazars.nl) of per telefoon: +31 (0)88 277 15 82. Hij helpt u graag verder.  

Bron: Tijdschrift voor Accountancy-Vaktechniek en Tuchtrecht

Document

Consultatiedocument
Consultatiedocument