Duurzaam financiële beleidstool voor financiële instellingen

Organisaties voor financiële dienstverlening over de hele wereld zijn hun manier van werken aan het heroverwegen om duurzaamheid beter in hun bedrijfsmodellen te verankeren. Tegelijkertijd doen klimaatstresstests in veel rechtsgebieden hun intrede. Maar ook al ontwikkelt de regelgeving zich snel, er is nog steeds een gebrek aan consistentie in de gebruikte methoden en de omvang van de verplichtingen.

Hoe beperken verschillende landen de klimaatrisico's in hun financiële sector?

Om beter te begrijpen hoe de verschillende landen de klimaatrisico's in hun financiële sector beperken, werkt Mazars samen met OMFIF aan de 'Sustainable finance policy tracker'.

Deze online tool is bedoeld als de 'go-to' bron voor financiële instellingen om de activiteiten van centrale banken en toezichthouders op het gebied van duurzaamheid te volgen.

Ontdek de tool

De tool bevat een interactieve kaart van in eerste instantie 22 landen en jurisdicties en bestrijkt 14 gebieden met betrekking tot duurzaam financieringsbeleid, waaronder:

  • Regelgevende en toezichthoudende maatregelen om klimaatrisico's in de financiële sector aan te pakken.
  • Stresstest activiteit.
  • Duurzame taxonomieën.
  • Klimaat gerelateerde informatieverstrekking en de uitgifte van groene obligaties.

Met de landengids kunnen gebruikers een land selecteren en een samenvatting bekijken van het beleid en de activiteiten van dat land op het gebied van duurzame financiering.

De tool zal regelmatig worden bijgewerkt, en in de nabije toekomst zullen meer landen en indicatoren worden toegevoegd.

Meer weten?

Wilt u meer weten over duurzame financiering? Neem dan contact op met Carel van Oldenbeek per e-mail of telefoon: +31 (0)88 277 24 67, of met Kees Harteveld per e-mail of telefoon: +31 (0)88 277 15 76.