Financieel rapport van Europese banken in de context van Covid-19: update juni 2021

Hoe heeft Covid-19 de financiële prestaties van banken in Europa beïnvloed?

We hebben de tussentijdse verslagen van 2021 van 26 banken in 11 Europese landen geanalyseerd om een beter inzicht te krijgen in de impact van Covid-19 op hun financiële prestaties in de eerste helft van 2021. Deze studie is de derde in de reeks en volgt op onze tweede editie van het rapport dat in mei 2021 verscheen.

Download hier het rapport

Belangrijkste bevindingen van de studie:

  •  In de eerste helft van 2021 vertonen alle banken in de steekproef een aanzienlijke daling van hun ECL-lasten in vergelijking met dezelfde periode in 2020.
  • De meeste banken die vorig jaar de grootste stijging van hun ECL-lasten kenden, behoren nu tot de banken met een netto ECL-winst in de eerste helft van 2021.
  • 100% van de 18 banken die zowel in de eerste helft van 2021 als in het einde van 2020 hun bedragen bekendmaakten, hebben een gecumuleerde overlay die een ECL-last is.
  • De verandering in overlays vertegenwoordigt gemiddeld 54% in ECL-winst of -verlies vóór overlays in absolute waarde.

Lees het rapport hieronder voor meer informatie.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het rapport? Neem dan contact op met Carel van Oldenbeek per e-mail of telefoon: +31 (0)88 277 24 67. Hij helpt u graag. 

Document

Mazars Financial reporting of European Banks juni 2021 update
Mazars Financial reporting of European Banks juni 2021 update