Digital Transformation in het Finance domein van Technologie, Media en Telecom ondernemingen

Technologie, Media & Telecom is een zeer interessante en dynamische sector. In deze sector kan de disruptor ook weer disrupted worden indien innovatie en digitalisering niet continu in ontwikkeling zijn. Ook economische kannibalisme is hier cruciaal om te overleven, anders doet een ander dat. Dit vereist digitale wendbaarheid richting klanten, maar ook van support functies zoals Finance & Control. Digital Finance is een onmisbaar onderdeel in de strategie en bedrijfsvoering.

Digitalisering en innovatie

TMT-ondernemingen zitten volop in digitalisering en innovatie. Dit vindt meestal plaats aan de frontoffice-kant of tijdens interactie met klanten, waar nieuwe producten en diensten, verschillende platforms en kanalen worden ontworpen en toegepast om een persoonlijke ervaring te creëren die precies overeenkomt met de individuele voorkeuren en interesses van die klant. Deze ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt door nieuwe technologieën. Tegelijkertijd stimuleert dit ook weer nieuwe ontwikkelingen en innovaties. Dit heeft tot gevolg dat de interne bedrijfsvoering steeds meer naar volledig digitale modellen getransformeerd.

Deze ontwikkelingen binnen TMT-ondernemingen vragen tegelijkertijd om een hoge(re) performance van hun Finance-, Control-, Compliance- en IT-functie. De dynamiek binnen de TMT-sector zoals hierboven beschreven heeft een geïntegreerde, wendbare, flexibele en schaalbare Finance & Control-functie nodig om deze ontwikkelingen te ondersteunen en mogelijk te maken. Deze functie noemen we Digital Finance. En we zien ook dat waar de frontoffice op hoge snelheid volledig gedigitaliseerd wordt, de backoffice zich met moeite staande houdt en maar net het toenemende volume en de veranderende eisen vanuit de business het hoofd kan bieden.

Veel TMT-ondernemingen ondervinden steeds vaker dit soort problemen met de flexibiliteit en schaalbaarheid van de Finance-functie, wat grote gevolgen heeft voor de flexibiliteit, snelheid en grootte van een onderneming bij het benutten van groeikansen. Wij zien de ambitie om het operationele, digitale platform uit te breiden en te integreren in de gehele waardeketen van de organisatie, ook naar Finance & Control, wat leidt tot een Digital Finance-functie.

Nieuwe technologieën

Investeringen die we zien in nieuwe technologieën ter ondersteuning van de Digital Finance-transformatie zijn onder meer:

  • Data-analyse en dashboarding (voor Finance & Control): Inzicht in relevante en actuele financiële KPI’s ter ondersteuning van een snelle en goede sturing en zakelijke besluitvorming.
  • Robotics Proces Automatisering (RPA): Automatisering van laagwaardige, hoog frequent repeterende taken, zoals betalings- en factuurcontrole, overschrijvingen en klantverzoeken om kostenreductie, processnelheid en kwaliteit te sturen. Dit is vooral toepasbaar in een gedigitaliseerde omgeving.
  • Process mining: Inzicht krijgen in hoe processen zoals O2C of P2P verlopen. Om te begrijpen waar de oorzaken van vertragingen, non-compliance (vooral bij beursgenoteerde bedrijven) en/of fouten liggen om echte procesverbetering mogelijk te maken.
  • Cloud-ERP Technologie: Overstappen van relatief oude en verouderde (financiële) systemen naar nieuwe cloudgebaseerde ERP-oplossingen ter ondersteuning van de flexibiliteit en schaalbaarheid van de Finance-functie. Inclusief het vormgeven van standaardisatie en harmonisatie van de Finance-processen, met name in een gedecentraliseerde onderneming (denk aan BU’s of regio’s).

Bij Digital Finance gaat het zeker niet alleen om hulpmiddelen, maar ook om een nieuwe samenwerkingsrol van Finance. Het brengt de noodzaak van een nieuw profiel voor de Finance-professional van de toekomst met zich mee.

Mazars kan u helpen

Het gespecialiseerde team van Mazars kunnen TMT-ondernemingen ondersteunen in de Digital Finance Transformation, van strategie tot het implementeren van technologieën zoals AI/analytics, process mining en RPA.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Marc Engel per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 43. Hij helpt u graag verder.