Bedrijfsopvolging- en overdracht

Bedrijfsopvolging en -overdracht is een complex en dynamisch proces. Het is nooit te vroeg om hier over na te denken, omdat het vele facetten van uw onderneming en uw persoonlijke leven raakt. Een goede voorbereiding is het halve werk. Welke zaken komen er kijken bij bedrijfsopvolging en -overdracht? Waar moet u beginnen?

U heeft een eigen onderneming die u op enig moment wilt overdragen of verkopen. Wellicht heeft u al een idee aan wie u de overneming zou willen overdragen, bijvoorbeeld aan uw kind(eren) of aan één of meerdere medewerkers.

Dynamiek bij een opvolgings- en overdrachtsproces

Als ondernemer heeft u hart voor uw eigen onderneming en wilt u alles zo goed mogelijk overdragen aan de daarvoor geschikte opvolger. Daarnaast heeft u ongetwijfeld een bepaalde visie op de toekomst als het gaat om bijvoorbeeld uw eigen betrokkenheid, de lange termijnstrategie en eventuele andere aandeelhouders. Het zou kunnen dat de (potentiële) opvolger anders denkt over bepaalde aspecten. Vanuit onze expertise en gesprekken met u en/of uw opvolger(s) begeleiden wij de onderneming samen met u naar een succesvolle overdracht.

Fiscale begeleiding

Naast (her)structurering van uw ondernemingsvermogen en passende governance is het fiscale speelveld van groot belang voor een succesvolle overdracht. Voor een goede benutting van de bedrijfsopvolgingsregeling in zowel de inkomstenbelasting als de erf- en schenkbelasting en de daarbij voortdurend veranderende regelgeving, is fiscale begeleiding raadzaam.

Bedrijfsopvolgingsregeling

Als de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) volledig van toepassing is op de verkrijging van de onderneming door uw kinderen, bedraagt de verschuldigde erf- of schenkbelasting feitelijk circa 3,4% van de waarde van het kwalificerende ondernemingsvermogen in plaats van maximaal 20% wanneer de BOR niet van toepassing is. Hieraan worden wel diverse voorwaarden verbonden. Niet iedere onderneming komt in aanmerking voor toepassing van deze ruime regeling. Bovendien wordt gekeken naar de samenstelling van het vermogen van de onderneming. Op vermogen dat uitsluitend ter belegging wordt gehouden en waarmee geen actieve onderneming wordt gedreven, is in beginsel de BOR niet van toepassing. De regeling is ontstaan om de voortzetting van een actieve onderneming door de volgende generatie zo min mogelijk te belemmeren door een beperkte heffing van erf- of schenkbelasting bij de overdracht.

Mazars kan u helpen bij

De specialisten van Mazars gaan graag met u in gesprek en fungeren als sparringpartner waar u met al uw vragen terecht kunt. Dit doen wij door naar de fiscale aspecten te kijken, maar ook naar de financiële gevolgen, uw eigen vermogensplanning en de ondernemingsstrategie op lange termijn. Uiteraard verliezen we hierbij de dynamiek tussen de betrokkenen niet uit het oog. Ook als de bedrijfsopvolging en -overdracht acuut moet plaatsvinden, kunt u bij ons terecht. Altijd met een vaste adviseur die alles voor u regelt.

Meer weten?

Wilt u meer weten over bedrijfsopvolging- en overdracht? Neem dan contact op met Bianca de Kroon per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 10 10. Zij helpt u graag verder.