Mazars Business & Financial Sustainability programma

Het Mazars Business & Financial Sustainability programma helpt u om uw onderneming door de coronacrisis te loodsen. Het programma combineert de langetermijndoelstellingen van een onderneming met de financiële planning en specifieke crisismanagementdoelstellingen.

De komende periode rondom de coronacrisis en de gevolgen daarvan zijn onzeker. Het is daarom van groot belang dat ondernemingen zich voorbereiden op langer durende en wisselende invloeden op de omzet en operatie. Dit vereist planning en inzicht in eventuele scenario’s gedurende deze periode – van het meest slechte scenario tot het beste scenario – en bijbehorende actieplannen voor de kosten en cashflow vanuit het perspectief van operatie, management en strategie.

Het programma is gebaseerd op de verschillende scenario’s en stelt u in staat om uw operationele bedrijfsvoering, kostenbasis en liquiditeit te managen, terwijl uw onderneming de verschillende economische fasen van de pandemie – van acute crisis tot herstel – doorloopt.

Voor veel ondernemingen is de steun vanuit stakeholders en de overheid door financiering van cruciaal belang om de crisisperiode door te komen. Een duidelijk crisisbeheersingsplan voor de komende 12 maanden biedt een solide basis om naar relevante stakeholders te kunnen communiceren. Tevens wordt het proces in kaart gebracht in hoeverre (extra) overheidssteun of externe financiering benodigd is om een levensvatbare onderneming te behouden. Het programma bestaat uit een zestal stappen die de Mazars adviseur met u doorloopt.

6-steps in NL_3.png

Meer weten?

Wilt u meer weten over het programma en wat wij hierin voor u kunnen betekenen? Neem contact op met René Timmer per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 21 24. Hij helpt u graag verder.