Marc Raanhuis Senior Tax Advisor

Marc Raanhuis

Persoonlijk quote / visie

Mijn uitdaging in het werk is om samen met de ondernemer tot mooie oplossingen te komen welke rendement opleveren voor zijn of haar bedrijf. Het persoonlijke contact speelt voor mij daarbij een belangrijke rol. Naarmate je meer van de ondernemer weet, kun je ook blijvend pro actief oplossingen aandragen. Het is prachtig de ondernemer te helpen bij het realiseren van zijn groeiambities. Bijvoorbeeld door het neerzetten van de juiste structuur, waarbij bijvoorbeeld de bescherming van zijn IP of andere activa een belangrijke rol inneemt.

Specialistische ervaring

 • Algemene MKB praktijk voor directeur/aandeelhouders en hun familiebedrijven, alsmede vermogende particulieren en vrije beroepsuitoefenaars
 • Bedrijfsopvolging
 • Advisering van DGA’s en hun bedrijven inzake optimalisatie structuur, gebruikelijk loon, overnames en overige (familiegerichte) vraagstukken
 • Advisering van vermogende particulieren inzake vraagstukken zoals estate planning, fiscale asset optimalisatie, bescherming van de privacy en financiële planning
 • Advisering van scale up bedrijven inzake fiscale faciliteiten, structuur en het in control blijven tijdens de groeifase van de onderneming

Specifieke klantervaring

 • Begeleiding ondernemer van eenmanszaak naar een BV, het vervolgens opzetten van een fiscaal vriendelijke holdingstructuur. Het adviseren van de ondernemer en de onderneming op diverse fiscale aandachtsgebieden gedurende de groeifase van de onderneming welke uiteindelijk leidde tot een beursgang.
 • Het vervullen van de spilfunctie binnen Mazars in de relatie tussen de klant en de verschillende aandachtsgebieden waarin Mazars een rol kan vervullen.
 • Fungeren als voorzitter tijdens familieberaad, het signaleren en formuleren van aandachtsgebieden en probleemstellingen, het aandragen van en het richting geven aan (mede door partijen opgeworpen) mogelijke oplossingsrichtingen. Ik heb de neiging om door te vragen waardoor zaken open en eerlijk op tafel komen en eerder duidelijk worden.
 • Begeleiding van bedrijfsopvolging (in de familiesfeer) en de fiscale advisering hieromtrent. Het geven van inzicht in de financiële haalbaarheid, waarbij er ook ruimte is voor de emoties die dit (binnen de familie) met zich mee kan brengen.

Opleiding en werkervaring

 • 1989 – 2003 | EY | (Senior) belastingadviseur
 • 1992 – 1993 | PD Boekhouden
 • 1997 | Federatie belastingacademie
 • 2003 – 2006 | Bakx Rombouts | Belastingadviseur
 • 2006 – heden | Mazars | Senior Tax Advisor